emmerson

Artykuły - Emmerson (387)

 • Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2017 roku

  Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Marek Krajewski - Prezes Zarządu
 • Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2017 roku

  Zarząd Grupa Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Marek Krajewski - Prezes Zarządu
 • Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

  Zarząd Grupa Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2017 r. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Marek Krajewski - Prezes Zarządu
 • Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

  Zarząd Emmerson Realty S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2017 r. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Marek Krajewski - Prezes Zarządu
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

  Raport bieżący nr 3/2017Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Emmerson Realty S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: - Emmerson Limited - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043; lic
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Grupa Emmerson S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

  Raport bieżący nr 4/2017Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Grupa Emmerson S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: - Emmerson Realty S.A. - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8.432.947;
 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

  Zarząd Emmerson Realty S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na podstawie decyzji akcjonariusza Emitenta - Emmerson Limited, w związku z brzmieniem par. 13 ust. 4a pkt a) Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej z dniem 3 lipca 2017 roku zostali powołani na kolejną kadencję: - pan Jacek Hankiewicz, - pan Piotr Kalinkowski, - pan Tadeusz Popławski. Zaktualizowane życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję, obejmujące równi
 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

  Zarząd Emmerson Realty S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na mocy uchwał, odpowiednio nr 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz na podstawie par.15 ust. 1 i ust. 5 Statutu Emitenta, z dniem 30 czerwca 2017 roku do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję zostali powołani: - pan Mirosław Adamczyk, - pan Arkadiusz Garbacki. Zaktualizowane życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję, obe
 • Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r.

  Zarząd Emmerson Realty S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:Marek Kraje
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku

  Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408 ("Spółka"), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Brzozowskiej i notariusz Marzanny Kwiecień przy ul. Nowogrodzkiej 38 lok. 9 w Warszawie. W załączeniu pełna t