Eiffage Budownictwo Mitex SA

Artykuły - Eiffage Budownictwo Mitex SA (20)

 • Znacząca umowa - aktualizacja informacji.

  Raport bieżący nr 23/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 046/2012 opublikowanego w dn. 5 kwietnia 2012 r. Marvipol S.A. [Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 23 stycznia 2013 r. Aneksu do Umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa [Umowa] zawartej w dniu 5 kwietnia 2012 r. z Eiffage Budownictwo Mitex S.A. [Generalny Wykonawca], której przedmiotem jest wykonawstwo przez Generalnego W
 • Na krakowskim lotnisku do lata 2014 r. powstanie czterogwiazdkowy hotel

  Na krakowskim lotnisku do lata 2014 r. powstanie czterogwiazdkowy hotel

  Do lata przyszłego roku powstanie czterogwiazdkowy hotel w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice. Inwestycja ma kosztować 51,4 mln zł. Wykonawcą jest firma Eiffage Budownictwo Mitex SA.
 • Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy.

  Raport bieżący nr 46/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje, że w dn
 • Podpisanie przez INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. aneksu i porozumienia

  Raport bieżący nr 16/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 04.04.2012 r. wpłynął do spółki INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. dwustronnie podpisany aneks do umowy na budowę w systemie Generalnego Wykonawcy Hotelu pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu. Spółka o podpisaniu umowy informowała Raportem bieżącym nr 20/2010. Aneks został podpisany ze Spó
 • Echo rozpoczyna realizację Galerii Amber

  Echo rozpoczyna realizację Galerii Amber

  Eiffage Budownictwo Mitex SA jest generalnym wykonawcą Galerii Amber realizowanej w Kaliszu przez Echo Investment. Wartość umowy zawartej pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą to 162,35 mln zł netto.
 • Umowa o generalne wykonanie obiektu

  Raport bieżący nr 63/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Echo Investment SA (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2011 r. Spółka "Projekt Echo - 39" Sp. z o.o. z siedzibą: 25-323 Kielce, al. Solidarności 36; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego w Kielcach pod numerem KRS 0000196339, podmiot zależny od Emitenta, (dalej
 • Aneks do umowy znaczącej

  Raport bieżący nr 47/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki egzemplarz obustronnie podpisanego Aneksu nr 5 do Umowy podwykonawstwa zawartej z Eiffage Budownictwo Mitex S.A.(dalej jako "Umowa"). Przedmiotem Umowy zawartej 29 stycznia 2010 roku jest wykonanie instalacji teletechnicznych i instalacji BMS wraz z projektem wykonawczym, w ramach rozbudowy Galerii
 • Umowa o generalne wykonanie obiektu

  Raport bieżący nr 59/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd spółki Echo Investment SA (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2011 r. Emitent otrzymał podpisaną z datą 12 grudnia 2011 r., ze spółką Eiffage Budownictwo Mitex S.A., z siedzibą: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 5A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla M. ST. Warszawy w Warszawie
 • Umowa spełniająca kryterium umowy znaczącej

  Raport bieżący nr 40/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki egzemplarz obustronnie podpisanego Aneksu nr 4 do Umowy podwykonawstwa zawartej z Eiffage Budownictwo Mitex S.A.(dalej jako "Umowa"). Przedmiotem Umowy zawartej 29 stycznia 2010 roku jest wykonanie instalacji teletechnicznych i instalacji BMS wraz z projektem wykonawczym, w ramach rozbudowy Galerii
 • Aneks do umowy znaczącej

  Raport bieżący nr 18/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym (30.08.2011 r.) wpłynął do spółki INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. dwustronnie podpisany aneks do umowy na budowę w systemie Generalnego Wykonawcy Hotelu pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu. Spółka o podpisaniu umowy informowała Raportem bieżącym nr 20/2010. Aneks został pod