egzekucje komornicze

Artykuły - Egzekucje komornicze (18)

 • Negocjacje z Monnari Trade SA , egzekucja komornicza oraz pismo z Banku PKO BP

  Raport bieżący nr 39/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Gino Rossi SA ("Emitent”) informuje, że w toku prowadzonych negocjacji ze spółką Monnari Trade SA dotyczących zbycia 100 % akcji Simple Creative Products SA ("Simple”), w ramach których ostatnim istotnym warunkiem do spełnienia , było uzyskanie od Banku PKO BP finalnej decyzji w sprawie dalszego finansowania spółki Simple po transakcji , o czym Zarząd i
 • Zawieszenie egzekucji komorniczej z urzędu

  Raport bieżący nr 17/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”, "Spółka”) informuje o doręczeniu wydanego w dniu 8 maja 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt X GRp 6/18 postanowienia w przedmiocie stwierdzenia na podstawie art. 259 prawa restrukturyzacyjnego zawieszenia z mocy p
 • Egzekucja komornicza to najgorsze wyjście dla dłużnika

  Egzekucja komornicza to najgorsze wyjście dla dłużnika

  W Polsce działa ponad 1,5 tys. komorników. Ta armia ludzi nie narzeka na brak zajęcia - ponad 2 mln rodaków ma kłopoty z terminowym regulowaniem należności. Wielu z nich ostatecznie staje się obiektem zainteresowania komorników, a ci ostatni nie mają skrupułów - zostawiają swoich "klientów" z niczym.
 • Wszczęcie egzekucji komorniczej

  Raport bieżący nr 3/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym w późnych godzinach popołudniowych powziął informację o wszczęciu przez Komornika Sądowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie dwóch postępowań egzekucyjnych na rzecz działającego w imieniu Obligatariuszy Administratora Zabezpieczenia Obligacji wyemitowany
 • Sprzedaż nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej

  Raport bieżący nr 19/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd emitenta informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym informację z Sądu Rejonowego w Chorzowie w formie Postanowienia z dnia 16 listopada 2016r, o sprzedaży przez Komornika Sądowego w Chorzowie z wniosku wierzyciela Banku PKO BP SA w Warszawie nieruchomości emitenta położonej w Świętochłowicach, przy ul. Wojska polskiego 68A za cenę 404 475 złotych na rzecz
 • Informacja o egzekucji komorniczej prowadzonej w stosunku do emitenta

  Zarząd spółki Uboat - Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 21 maja 2015 wpłynęło zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Gdańsk-Północ Krzysztofa Pluty o zabezpieczeniu roszczenia Alior Bank SA na kwotę 1 003 000,00 złotych wynikającego z udzielonego przez ten bank kredytu. Zarząd jednocześnie informuje, że wszystkie działania egzekucyjne zostały wstrzymane z uwagi na zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej. Właściwy Sąd Rej
 • Informacja o wszczęciu egzekucji komorniczej wobec Emitenta

  Zarząd spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. informuje, że w dniu 19.03.2015r. wpłynęło do spółki zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztofa Dolnego, ul. Jana III Sobieskiego 19, 38-200 Jasło o wszczęciu egzekucji przeciwko Emitentowi jako dłużnikowi na wniosek wierzyciela: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 30-10-2
 • Senatorowie zdecydują o egzekucjach komorniczych

  Senatorowie zdecydują o egzekucjach komorniczych

  Jeśli senatorowie nie poprawią przyjętej przez Sejm ustawy o komornikach sądowych i egzekucji to liczba bulwersujących opinię publiczną postępowań komorniczych może wzrosnąć - ostrzega Konfederacja Lewiatan.
 • Nadchodzą licytacje przez internet

  Nadchodzą licytacje przez internet

  Wczoraj zakończyło się nadsyłanie uwag do projektu przewidującego e-egzekucje komornicze. Może się nim już zająć Komitet ds. Cyfryzacji.
 • Egzekucja komornicza z majątku Clean& Carbon Energy SA

  Raport bieżący nr 53/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Clean & Carbon Energy SA (Dłużnikowi). Emitent w raporcie bieżącym nr 23/2013 informował o przeprowadzeniu skuteczn

Filmy - Egzekucje komornicze (1)

 • Egzekucje komornicze nie takie straszne

  Prawie 1.5 miliona Polaków zatrudnionych jest na umowy zleceniowe, a kolejne 0.5 miliona – na umowy o dzieło. Do stycznia 2019 roku te osoby nie mogły liczyć na żadną ochronę swojej pensji, w przypadku egzekucji komorniczej. Często zostawały więc bez środków do życia. O zmianach w polskim prawie i ochronie osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej, opowiada kierownik działu prawnego Grupy Progres, Jacek Grzywa.