egzekucja komornicza

Artykuły - Egzekucja komornicza (14)

 • Zmiany w opłatach komorniczych weszły w życie

  Zmiany w opłatach komorniczych weszły w życie

  W październiku br. weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która przewiduje zmiany dotyczące opłat komorniczych. Ma ona dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 • Nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucyjnych

  Nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucyjnych

  Sądy nie rozstrzygają już zbiegów egzekucji w przypadku zajęcia tej samej rzeczy lub tego samego prawa majątkowego przez komornika sądowego i administracyjny organ egzekucyjny. Łączne prowadzenie egzekucji przejmuje ten z nich, kto pierwszy dokonał zajęcia, a jeżeli nie można ustalić pierwszeństwa - decyduje wysokość dochodzonej kwoty. Nowe zasady obowiązują od 8 września 2016 r.
 • Sejm uchwalił projekt noweli o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych

  Sejm uchwalił projekt noweli o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych

  75 proc. kwoty najniższych emerytur ma być wolne od potrąceń - zakłada projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, którą jednogłośnie uchwalił w piątek Sejm.
 • Elektroniczne zajęcie konta będzie bardzo proste

  Elektroniczne zajęcie konta będzie bardzo proste

  Od 8 września br. komornicy sądowi zostaną wyposażeni w bardzo groźną broń. Do odzyskiwania należności na rzecz wierzycieli będą mieli dwa narzędzia: e-zajęcie rachunków bankowych oraz e-licytacja ruchomości.
 • Z kamerą wśród dłużników: Czynności podejmowane przez komornika muszą być nagrywane

  Wszystkie czynności podejmowane przez komornika w terenie muszą być nagrywane, a wejście siłą do domu dłużnika będzie możliwe tylko w asyście policji - zapowiedział Zbigniew Ziobro.
 • "Dziennik Gazeta Prawna": Olbrzymie zmiany w egzekucjach komorniczych

  "Dziennik Gazeta Prawna": Olbrzymie zmiany w egzekucjach komorniczych

  Premier Beata Szydło i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawią pakiet zmian dotyczących egzekucji komorniczych. Zmiany będą olbrzymie - prognozuje "Dziennik Gazeta Prawna".
 • Banki polują na świadczenia z 500 plus

  Banki polują na świadczenia z 500 plus

  Resort sprawiedliwości przypomina, że świadczenie z programu 500 plus nie podlega egzekucji komorniczej. Tymczasem sam zapis w k.p.c to za mało. Przed zajęciem konta bankowego komornik nie wie co to są za pieniądze.
 • Nowe przepisy dotyczące przyspieszenia egzekucji

  Od 8 listopada br. obowiązuje większość znowelizowanych przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, których celem jest przyspieszenie rozpoznawania spraw egzekucyjnych. Chodzi o określenie nowych zasad wpływu spraw do kancelarii komorniczych, tak, aby sprawy egzekucyjne prowadziły także średnie i efektywne kancelarie komornicze, a w dużych, do których dotąd trafiało najwięcej spraw nie powstawały zaległości.
 • Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia pracownika

  Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia pracownika

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Jedynym ograniczeniem mogą okazać się zajęcia pensji przez organ egzekucyjny, jednak należy pamiętać, jakie kwoty są zatem wolne od potrąceń i muszą pozostać do dyspozycji pracownika - odpowiada Tomasz Kaczorowski, adwokat w kancelarii JKP Adwokaci we Wrocławiu.
 • Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

  Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

  Sposobem na szybkie doprowadzenie do egzekucji komorniczej jest uzyskanie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Można o nie zadbać już na etapie zawierania umowy. Ten sposób zabezpieczenia powinien w najbliższym czasie zyskać na popularności za sprawą banków, które będą wymagać go od klientów jako zabezpieczenia kredytów. To efekt kwietniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przywilej banków pozwalający im na wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych, a tym samym na bycie "sędziami we własnej sprawie" jest sprzeczny z Konstytucją. Z notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji mogą korzystać wszyscy wierzyciele, a nie tylko banki.