efsa

Artykuły - Efsa (2)

  • Unijna agencja odrzuca wnioski z badań nad GMO

    Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oficjalnie odrzuciła wnioski z badań biologa Seraliniego nad szkodliwością GMO łączące kukurydzę NK603 i herbicyd Roundup produkcji firmy Monsanto z rakiem i wcześniejszą śmiercią. EFSA wskazuje na "braki w metodologii".
  • Raport GMO: Ta kukurydza może być szkodliwa!

    Raport GMO: Ta kukurydza może być szkodliwa!

    Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Pasz (EFSA) uznała, że uprawa kukurydzy GMO 1507 może być szkodliwa dla środowiska. Według Agencji, zwiększa ona odporność na pestycydy niektórych szkodników roślin i szkodzi owadom pożytecznym.