Biznes - e-learning

Artykuły - E-learning (9)

 • Z e-learningu korzysta coraz więcej firm

  Rozmowa z Piotrem Cebulskim oraz Piotrem Maryniakiem z firmy Learn Up.
 • e-learning stanowi koszt

  Wydatki związane z e-learningiem są kosztem podatkowym, gdy pracodawca umożliwia pracownikom dokształcanie w tej formie.
 • E-learning tańszy i efektywny

  E-learning tańszy i efektywny

  Polsce przedsiębiorcy z roku na rok coraz chętniej szkolą swoich pracowników. Ci z kolei postrzegają dokształcanie zawodowe jako inwestycję w rozwój osobisty i wyróżnienie. Nadal jednak przeszkolenie pracownika to znaczący koszt dla pracodawcy, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
 • E-learning na odległość

  E-learning na odległość

  Kiedy firma zatrudnia kilkaset osób i chce przeszkolić pracowników, może zatrudnić wykładowców i spróbować zamknąć część personelu w salach wykładowych. Ale może też przekazać wiedzę pracownikom, nie odrywając ich od komputerów.
 • Nabycie aktywów o znacznej wartości

  Raport bieżący nr 96/2006Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2006r. Emitent zawarł ze spółką SPIN S.A. z siedzibą w Katowicach Umowę nabycia udziałów spółki "WiedzaNet" Sp. z o.o. Na mocy zawartej umowy Capital Partners S.A. nabyła 2.362 udziały "WiedzaNet" Sp. z o.o., za cenę 1.887,00 PLN za każdy udział, tj. łacznie za kwotę 4.450.008,00 PLN. Płatnośc
 • Masowy e-learning

  Ponad 14 tys. uczestników wzięło udział w szkoleniach elektronicznych Banku BPH. Po roku prac pilotażowych wszyscy pracownicy banku mają bezpośrednio ze swoich komputerów dogodny dostęp do szkoleń, a 90% uczestników pozytywnie ocenia zawartość i dostępność szkoleń.
 • TUiR Wata wybiera MyNetwork Polska

  MyNetwork Polska, wygrała kolejny przetarg e-learning w TUiR Warta S.A. Tym razem na zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego MyNetwork Polska wykona szkolenie pt. 'Sztuka handlowania'.
 • E-learning w u US Pharmacia

  US Pharmacia - największa na polskim rynku firma farmaceutyczna w zakresie produkcji preparatów bezreceptowych (APAP, Ibuprom, Gripex) podjęła decyzję o wdrożeniu metody e-learningu. Pierwsze elektroniczne szkolenie kierowane do pracowników organizacji przedstawiało wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.
 • E-learning i licencje od ComArch dla administracji

  E-learning i licencje od ComArch dla administracji

  ComArch podpisał umowy o wartości ponad 9 mln zł z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach pierwszej, ComArch jako Microsoft Large Account Reseller dostarczy licencji na oprogramowanie firmy Microsoft. W ramach drugiej umowy, ComArch wspólnie z Instytutem Edukacji Interaktywnej zaprojektuje, wykona i wdroży aplikację szkoleniową do zdalnego nauczania obsługi systemu IACS.