e-faktura

Synonimy:
faktura elektroniczna,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - E-faktura (121)

 • Do końca 2020 r. paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone nie wykazuje się odrębnie w ewidencji VAT

  Do końca 2020 r. paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone nie wykazuje się odrębnie w ewidencji VAT

  Od 1 kwietnia 2020 r. pierwsza grupa podatników VAT (duzi przedsiębiorcy obowiązkowo, natomiast pozostali podatnicy - dobrowolnie) miała zacząć przesyłać deklaracje VAT-7 i VAT-7K w formie nowego przekształconego pliku JPK_VAT.
 • Poprawa błędnego NIP na fakturze

  Poprawa błędnego NIP na fakturze

  Przy sporządzaniu faktur w praktyce występują pomyłki polegające na wpisaniu na fakturze błędnego NIP nabywcy towaru lub usługi. Pomyłka ta może być poprawiona poprzez wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej. Fakturę korygującą wystawia sprzedawca, a notę korygującą - nabywca.
 • Wystawianie faktur na podstawie paragonu od 2020 r.

  Wystawianie faktur na podstawie paragonu od 2020 r.

  Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Wystawienie takiej faktury uzależnione zostało od zamieszczenia NIP nabywcy na paragonie dokumentującym tę sprzedaż.
 • Zasady anulowania faktur

  Zasady anulowania faktur

  Jestem czynnym podatnikiem VAT. Prowadzę sklep z częściami elektrycznymi. We wrześniu br. kontrahent złożył zamówienie towaru i zadeklarował, że odbierze go następnego dnia. Towar przygotowałem do odbioru i wystawiłem fakturę sprzedaży. Kontrahent nie odebrał jednak towaru i faktury, nie ma z nim kontaktu i wątpliwym jest, że do transakcji dojdzie. Czy w tej sytuacji mogę anulować wystawioną fakturę?
 • Dodatkowe oznaczenia na fakturze

  Dodatkowe oznaczenia na fakturze

  Podatnicy VAT mają obowiązek prawidłowego dokumentowania transakcji. Podstawowym dokumentem w obrocie gospodarczym jest faktura, która może mieć formę papierową lub elektroniczną, zawierająca dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. W przypadku gdy faktury dokumentują niektóre transakcje bądź też wystawiane są przez pewną grupę podatników, muszą zawierać szczególne oznaczenia.
 • Czy faktury elektroniczne można przechowywać w formie papierowej?

  Czy faktury elektroniczne można przechowywać w formie papierowej?

  Tak. Można przechowywać faktury elektroniczne w formie papierowej.
 • Mechanzim STIR - kto jest narażony?

  Mechanzim STIR - kto jest narażony?

  System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonujący od 2018 r. to nowe narzędzie kontrolująco-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową. Ma ono przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyskał szeroki zakres nowych uprawnień, a instytucje finansowe, tj. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, kolejne obowiązki. Czy przedsiębiorcy powinni obawiać się wprowadzonej niedawno regulacji?
 • Co należy rozumieć przez pustą fakturę?

  Co należy rozumieć przez pustą fakturę?

  Pomimo szerokiej palety narzędzi informatycznych i weryfikacyjnych, którymi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa, w dzisiejszych realiach gospodarczych wciąż występuje zjawisko wprowadzania do obrotu prawnego tzw. pustych faktur.
 • Sporządzenie zbiorczej faktury korygującej w świetle VAT

  Sporządzenie zbiorczej faktury korygującej w świetle VAT

  Przepisy ustawy o VAT umożliwiają wystawienie jednej faktury korygującej dla jednej lub większej ilości transakcji bądź też do wszystkich transakcji dla jednego odbiorcy. Zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać wszystkie dane typowe dla zwykłej korekty.
 • MPiT: Od dziś zaczną obowiązywać e-faktury

  MPiT: Od dziś zaczną obowiązywać e-faktury

  Od dziś 18 kwietnia, e-faktury będą obowiązywać w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do obsługi e-faktur, wspólnie z brokerami, uruchomiło dla przedsiębiorców i jednostek publicznych bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania.

Filmy - E-faktura (2)

 • E-paragony, e-faktury, zmiany w VAT… To czeka firmy

  Polski system podatkowy jest w trakcie elektronicznej rewolucji. Kolejne zmiany w przepisach proponowane przez Ministerstwo Finansów wykorzystują możliwości nowych technologii. W życie wszedł już obowiązek zbierania, przechowywania oraz raportowania danych do urzędów skarbowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Kolejne, planowane „uszczelki” to e-paragony i e-faktury oraz zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o VAT.
 • Dzięki e-fakturom polskie firmy zyskają 15 mld zł rocznie

  Parlament Europejski przegłosował dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Administracja we wszystkich państwach UE będzie musiała używać e-faktur przy zamówieniach publicznych. Dzięki temu zwiększy się konkurencja na jednolitym rynku, spadną koszty działalności gospodarczej i koszty po stronie administracji. (komentują: Marek Rudziński, członek zarządu i dyrektor finansowy Sage, Sebastian Christow, radca ministra gospodarki, Departament Gospodarki Elektronicznej, Tadeusz Rudnicki, reprezentant Krajowego Forum Elektronicznego Fakturowania)