e-deklaracja

Artykuły - E-deklaracja (93)

 • Konsekwencje niezapłacenia podatku PIT za 2019 r.

  Konsekwencje niezapłacenia podatku PIT za 2019 r.

  Podatek wykazany w PIT za 2019 r. można było uregulować do 1 czerwca 2020 r. Osoby, które tego nie zrobiły, muszą uiścić odsetki za zwłokę liczone od 1 maja 2020 r. Należy również spodziewać się wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Urząd skarbowy ma prawo zająć prawie cały majątek podatnika na pokrycie długu podatkowego. Z dniem 30 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Kto może rozliczyć PIT do 1 czerwca 2020 roku? Sprawdź, co z PIT-37 i PIT-38

  Kto może rozliczyć PIT do 1 czerwca 2020 roku? Sprawdź, co z PIT-37 i PIT-38

  W związku z epidemią COVID-19 terminy składania zeznań podatkowych [MP1] za 2019 rok uległy zmianie. Sprawdź dokładną rozpiskę dotyczącą typów deklaracji podatkowych, które można rozliczyć do 1 czerwca. Rozliczasz się za pomocą PIT-37 lub PIT-38? Zobacz, co stało się z Twoim rozliczeniem wraz z upływem 30 kwietnia.
 • Kto odpowiada za błędy w zeznaniu PIT za 2019 r.?

  Kto odpowiada za błędy w zeznaniu PIT za 2019 r.?

  Uwaga na kary fiskusa w okresie pandemii
 • Preferencyjne sposoby rozliczenia rocznego PIT

  Preferencyjne sposoby rozliczenia rocznego PIT

  ​Podstawowym sposobem rocznego rozliczenia z fiskusem osoby fizycznej w zakresie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej jest złożenie indywidualnego zeznania na formularzu PIT-37 lub PIT-36. Podatnikom, którzy spełniają kryteria określone w art. 6 ustawy o pdof, ustawodawca stworzył jednak możliwość zastosowania w zeznaniu rocznym tzw. preferencyjnego sposobu opodatkowania.
 • Jak i kiedy korygować błędy w deklaracji podatkowej?

  Jak i kiedy korygować błędy w deklaracji podatkowej?

  Deklarację podatkową zawierającą błąd można poprawić poprzez złożenie jej nowej - skorygowanej - wersji. W niektórych przypadkach poprawki ma prawo nanieść urząd skarbowy. Korekta nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli jest dokonywana w trakcie weryfikowania rozliczenia w postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.
 • Informacja PIT-11 składana za 2019 r.

  Informacja PIT-11 składana za 2019 r.

  Wystawiona podatnikowi informacja PIT-11 zawiera dane w zakresie przychodów i kosztów ich uzyskania, pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Tym samym PIT-11 to podstawowa baza informacji niezbędna do sporządzenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.
 • Obowiązek złożenia PIT-4R za 2019 r.

  Obowiązek złożenia PIT-4R za 2019 r.

  Po zakończeniu roku podatkowego na płatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży wiele obowiązków informacyjnych. Należy do nich sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R. Deklarację tę płatnicy są zobligowani przekazać do właściwego urzędu skarbowego w obowiązującym terminie, na ustalonym wzorze formularza oraz w odpowiedniej formie.
 • Sejm przegłosował zmiany dotyczące usługi Twój e-PIT

  Sejm przegłosował zmiany dotyczące usługi Twój e-PIT

  Sejm przegłosował w czwartek zmiany dotyczące Twojego e-PIT-u. Rządowa nowela odsuwa udostępnienie tej usługi osobom prowadzącym działalność gospodarczą; nie skorzystają one ze wstępnie wypełnionych przez fiskusa deklaracji w lutym br., jak wcześniej planowano.
 • Sposoby złożenia rozliczeń PIT za 2018 rok

  Sposoby złożenia rozliczeń PIT za 2018 rok

  Podatnicy do 30 kwietnia 2019 r. mają czas na rozliczenie się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. Zeznanie podatkowe można zanieść do urzędu skarbowego, przesłać listownie, przekazać przez internet. Administracja skarbowa, chcąc ułatwić wywiązanie się z obowiązku dokonania rozliczenia, udostępnia w ramach usługi Twój e-PIT sporządzone przez siebie PIT-37 i PIT-38. Po raz pierwszy zarządcy sukcesyjni mogą złożyć rozliczenie podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku. Zeznania podatkowe składane przez internet należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi
 • Kolibski: W tym roku za niezłożenie PIT-a nie zostaniemy ukarani przez fiskusa

  Kolibski: W tym roku za niezłożenie PIT-a nie zostaniemy ukarani przez fiskusa

  - W tym roku za niezłożenie PIT-a nie zostaniemy ukarani przez fiskusa, a na zwrot podatku możemy czekać 45 dni, a nie trzy miesiące - mówi partner w kancelarii KNDP Marek Kolibski.

Filmy - E-deklaracja (2)

 • System e-Podatki już za dwa lata

  Za dwa lata powinien ruszyć w pełni system e-Podatki. Resort finansów planuje, że w połowie 2015 r. będziemy mogli już nie tylko składać deklaracje drogą elektroniczną, ale również uzyskać dostęp do własnego konta podatnika, które ułatwi coroczne rozliczenia z fiskusem i kontakt z urzędem skarbowym. W tym roku nawet połowa deklaracji podatkowych zostanie złożona przez internet. - Dążymy do tego, żeby klient w administracji podatkowej, skarbowej czy celnej był obsługiwany tak jak klient w banku. Każdy ma swoje własne konto i wie, jakie są wpływy, jakie są naliczane z tego tytułu podatki, czy jest niedopłata, a na koniec roku jakie jest zestawienie w deklaracji podatków, z których jest rozliczany podatnik - wyjaśnia Jacek Kapica, wiceminister finansów w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria.
 • Rekordowa liczba złożonych e-deklaracji

  Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że Polacy coraz chętniej rozliczają się z fiskusem przez internet. Komentuje Wiesława Dróżdż, rzecznik Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów.