dziedziczenie

Artykuły - Dziedziczenie (61)

Filmy - Dziedziczenie (7)

 • 17 mln dolarów to rekordowy spadek, który odziedziczyła rodzina w Polsce

  Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczył liczbę 115 tys. zgonów. Ze względu na liczną Polonię w Stanach wzrośnie ilość spraw spadkowych, w których dziedziczącymi będą rodziny mieszkające w Polsce. W ostatnich latach liczba takich spraw spadkowych nie przekraczała rocznie kilkudziesięciu. Teraz będzie ich więcej, ale też będą bardziej skomplikowane ze względu na rynkowa obniżkę wartości nieruchomości.
 • Opublikowano Zieloną Księgę dotyczącą sukcesji w firmach rodzinnych

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało Zieloną Księgę z założeniami dotyczącymi wprowadzenia do systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Jej wprowadzenie jest ważne dla usprawnienia procesu sukcesji polskich firm rodzinnych.
 • Zmiany w dziedziczeniu firm rodzinnych

  W trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ogłosili, że wkrótce dojdzie do publikacji tzw. zielonej księgi, która przedstawi założenia projektu ustawy o polskiej fundacji rodzinnej. W projekcie chodzi o umożliwienie przeprowadzenia efektywnej i skutecznej sukcesji w polskich firmach rodzinnych i jednocześnie pogodzenie interesów firm, zapewnienie jej długowieczności i trwałości z zabezpieczeniem interesów spadkobierców i członków najbliższej rodziny.
 • Zmiany w dziedziczeniu firm dotyczące spółek prawa handlowego

  Planowana nowelizacja ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej przewiduje także zmiany dotyczące kwestii sukcesyjnych w spółkach prawa handlowego. Planowana zmiana ma umożliwić ustanowienie przedstawiciela do wykonywania praw w spółce handlowej po śmierci wspólnika, co ma na celu uchronienie spółek przed rozwiązaniem z chwilą śmierci wspólnika (w szczególności dotyczy to spółek osobowych, posiadających dwóch wspólników), a także minimalizowanie ryzyka powstania kryzysu decyzyjnego w spółce w trakcie trwania postępowania spadkowego.