działalność zarobkowa w internecie

Artykuły - Działalność zarobkowa w internecie (8)

 • Działalność nierejestrowa - opodatkowanie VAT i kasa fiskalna

  Działalność nierejestrowa - opodatkowanie VAT i kasa fiskalna

  Zamierzam rozpocząć prowadzenie nierejestrowej działalności i świadczyć usługi mechaniki pojazdowej (w zakresie napraw pojazdów silnikowych) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługi te będę wykonywał sporadycznie i uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie nie przekroczy w żadnym miesiącu kwoty 1.000 zł. Czy usługi te będą podlegały opodatkowaniu VAT i czy będę musiał posiadać kasę fiskalną?
 • Boom na działalność nierejestrowaną

  Boom na działalność nierejestrowaną

  Działalność nierejestrowa to jedno z rozwiązań Konstytucji Biznesu, które jest dedykowane osobom, prowadzącym dorywczo drobną działalność gospodarczą. Po pięciu miesiącach od wejścia w życie tego rozwiązania widać, że cieszy się ono dużym zainteresowaniem.
 • Ardanowski: wsparcie Kołom Gospodyń Wiejskich

  Ardanowski: wsparcie Kołom Gospodyń Wiejskich

  Koła Gospodyń Wiejskich są najbardziej aktywną formą organizowania się kobiet na wsi; trzeba im pomóc, gdyż obecnie, nie mając osobowości prawnej, nie mogą otrzymywać żadnych dotacji i prowadzić działalności gospodarczej - zapowiedział wczoraj minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
 • MPiT: Wielka zmiana dla spadkobierców

  MPiT: Wielka zmiana dla spadkobierców

  Uchwalona przez Sejm w lipcu br. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej likwiduje wiele problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy, jednak potrzebne są rozwiązania umożliwiające następcom prawnym bezpośrednie przejęcie przedsiębiorstwa zmarłego - ocenia NIK. Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw.
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  Jednoosobowa działalność gospodarcza czy osobowa spółka prawa handlowego?

  Stając przed wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, powinien zastanowić się nad efektywnością podatkową danej formy prowadzenia działalności. Po drugie - nad optymalizacją wyeksponowania jego majątku osobistego na ryzyko gospodarcze. Po trzecie - nad stopniem skomplikowania procedur i nad kosztami, z jakimi będzie musiał się liczyć, jeśli zdecyduje się na konkretną formę prawną. Dopiero po przemyśleniu wskazanych zagadnień i ustaleniu swoich priorytetów przedsiębiorca może dokonać świadomego wyboru, którego potem nie będzie żałował.
 • Sposób regulowania zaliczek na podatek w 2018 r.

  Sposób regulowania zaliczek na podatek w 2018 r.

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej i podatkiem liniowym, zobowiązane są do regulowania w trakcie roku swoich zobowiązań w podatku dochodowym poprzez dokonywanie wpłat zaliczek na ten podatek zasadniczo w systemie miesięcznym. Jednak, po spełnieniu ustawowych warunków, część przedsiębiorców może opłacać zaliczki na pdof kwartalnie, a część w ogóle ich nie płacić.
 • Zmiany prawa dla przedsiębiorców

  Zmiany prawa dla przedsiębiorców

  Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy Prawo przedsiębiorców, który ma ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej. Osoba fizyczna, której osiągany przychód nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 1050 zł), nie będzie musiała rejestrować działalności ani płacić składek ZUS.
 • Działalność prowadzona w domu lub mieszkaniu podatnika

  Działalność prowadzona w domu lub mieszkaniu podatnika

  Niektórzy podatnicy z uwagi na wielkość prowadzonej działalności albo jej zakres decydują się na jej prowadzenie w swoim mieszkaniu lub domu. Zdarza się, że podatnik w tym celu wykorzystuje jedynie część mieszkania czy domu. W przypadku wydatków związanych z wykonywaniem działalności opodatkowanej VAT w mieszkaniu lub domu podatnik ma prawo do odliczenia VAT.