drzewach

Artykuły - Drzewach (52)

 • Wycinka drzew - nowe prawo z problemami

  Wycinka drzew - nowe prawo z problemami

  W połowie czerwca weszła w życie nowelizacja zaostrzająca przepisy dotyczące wycinki drzew, a od 17 lipca br. obowiązuje nowe rozporządzenie ws. opłat za usunięcie drzew i krzewów. Eksperci wskazują, że zmienione regulacje będą najprawdopodobniej budzić wątpliwości interpretacyjne.
 • Nowe stawki opłat za wycinkę drzew i krzewów

  Nowe stawki opłat za wycinkę drzew i krzewów

  Z dniem 17 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie określające wysokość stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów. Wysokość tych stawek uzależniona jest m.in. od obwodu pnia drzewa i dotyczy wycinki tych drzew, na których usunięcie konieczne jest uzyskanie zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 • Kary dla wycinających drzewa bez zezwolenia

  Kary dla wycinających drzewa bez zezwolenia

  Od 1 stycznia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Zwolniła ona z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Wycinka drzew: Nielegalny wyrąb się opłaci

  Wycinka drzew: Nielegalny wyrąb się opłaci

  Gminy stracą na nowych zasadach wycinki drzew. Będą musiały przeprowadzać czasochłonną procedurę, a wpływy z tytułu opłat za wyrąb znacznie spadną.
 • Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów

  Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów

  Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów określa projekt rozporządzenia wniesionego do zaopiniowania we wtorek przez ministra środowiska. Przepisy mają wejść w życie 17 lipca.
 • Nowe zasady wycinki drzew. Każdy będzie mierzył obwód

  Nowe zasady wycinki drzew. Każdy będzie mierzył obwód

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ochronie przyrody, która zaostrza obowiązujące od początku roku liberalne prawo dot. wycinki drzew na prywatnych gruntach. W pewnych przypadkach, by wyciąć drzewo trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w gminie.
 • Koniec lex Szyszko: Wycinka drzew na nowych zasadach

  Koniec lex Szyszko: Wycinka drzew na nowych zasadach

  To już ostatnie chwile, kiedy właściciele nieruchomości, którzy chcą usunąć drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będą mogli to zrobić bez żadnych formalności.
 • Nielegalny wyrąb drzew: Cena za wycinkę może być wysoka

  Nielegalny wyrąb drzew: Cena za wycinkę może być wysoka

  Samorządy w całej Polsce sprawdzają tysiące donosów w sprawie nielegalnego usuwania drzew. Tylko krakowski urząd miejski dostał ich 280, lubelski ok. 200, a gdański ponad 100. W części zbadanych przypadków faktycznie doszło do naruszenia prawa. Efekt: posypią się kary.
 • Rolnik może nadal wycinać drzewa

  Rolnik może nadal wycinać drzewa

  Utrzymano wprowadzoną od stycznia 2017 roku zasadę, że rolnik może wycinać drzewa w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Jednak osoba fizyczna (także rolnik występujący w tej roli) usuwająca drzewo na swojej nieruchomości będzie musiała dokonać zgłoszenia chęci wycinki. Przez 5 lat na działce, na której wycięto drzewo, nie będzie wolno budować w celu prowadzenia działalności gospodarczej - inaczej nałożony będzie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 • Koniec z samowolną wycinką drzew. Gmina będzie mogła wnieść sprzeciw

  Koniec z samowolną wycinką drzew. Gmina będzie mogła wnieść sprzeciw

  Mieszkaniec, który planuje wyciąć drzewo będzie musiał przed jego usunięciem zgłosić ten fakt w gminie. Ta jednak nie tylko zarejestruje to zgłoszenie. Będzie mieć również prawo wnieść sprzeciw i zablokować wyrąb. Taką zmianę wprowadziła wczoraj wieczorem sejmowa komisja ochrony środowiska do projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który przygotowali posłowie PiS.