drugi

Artykuły - Drugi (1300)

 • Co drugi manager skutecznie poprowadzi firmę do sukcesu

  Co drugi manager skutecznie poprowadzi firmę do sukcesu

  Co drugi manager skutecznie poprowadzi firmę do sukcesu, jeśli otrzyma odpowiednie narzędzia. O tym jak rozwijać biznes w świecie nowych technologii dowiemy się podczas 12. edycji infoShare, 22-23 maja w Gdańsku. Na siedmiu scenach konferencji kluczowi spikerzy z całego świata opowiedzą m.in. o innowacjach w biznesie, technologii blockchain, automatyzacji procesów sprzedaży i content marketingu.
 • CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. - ogłoszenie drugiej przerwy w Walnym Zgromadzeniu

  Zarząd Spółki CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. informuje o ogłoszeniu drugiej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które miało miejsce 27 lutego 2017 roku o godz. 13.00 i wyznaczeniu daty wznowienia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2017 r., na godz.13:00. Obrady będą kontynuowane w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Piotra Pełczyńskiego mieszczącej się przy Al. Niepodległości 217 lok.7. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6) Załącznika nr 3 do
 • Przejscie do drugiego etapu negocjacji

  Raport bieżący nr 5/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Emitenta informuje,że w odpowiedzi na przesłaną ofertę przeszedł do drugiego etapu negocjacji dotyczących wdrożenia systemu Printvis wraz z autorskimi rozwiązaniami u potencjalnego klienta posiadającego zakłady produkcyjne w Szwecji i na Litwie, produkującego ponad 25 mln książek rocznie. Zarząd Emitenta uznał za istotną ze względu na szucunkową wartość potecjlnego zlecenia. O podpisa
 • Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SOHO Development S.A. ze spółką zależną Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Raport bieżący nr 16/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki pod firmą Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia spółki Soho Development S.A. ("Spółka Przejmująca”) ze spółką Soho Factory Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana”). Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treśc
 • Drugie zawiadomienie o planowanym podziale GLOBAL COSMED GROUP S.A.

  Raport bieżący nr 4/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu: Działając na podstawie art. 539 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH”), Zarząd GLOBAL COSMED S.A. ("Spółka Przejmująca”), niniejszym zawiadamia po raz drugi, akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze dokonania podziału spółki dzielonej – GLOBAL COSMED GROUP S.A. z siedzibą w Jaworze, ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor, której dokumentacja
 • Podsumowanie subskrypcji Obligacji Drugiej Emisji.

  Raport bieżący nr 6/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW nawiązaniu do raportu 34/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku, Zarząd PBG S.A. (dalej "Spółka”, "PBG”) informuje o powzięciu w dniu 10 lutego 2017 roku od Pekao Investment Banking S.A. informacji, podsumowujących subskrypcję Drugiej Emisji Obligacji emitowanych przez PBG. Objęcie Obligacji było proponowane Uprawnionym Wierzycielom Spółki – z Grupy 1, Gr
 • Drugie Zawiadomienie o zamiarze połaczenia TAX-NET S.A. ze spółką zależną TAX-NET FINANSE sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 4/2017Podstawa Prawna: Inne uregulowania Stosownie do art. 504 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349538, o kapitale zakładowym 1 678 882,50 zł wpłaconym w całości (Spółka Przejmująca), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia
 • Obniżenie przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie kwoty należnych odsetek w wykazie zaległości podatkowych Emitenta.

  Raport bieżący nr 3/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2016 r. z dnia 18.07.2016 r., 31/2016 r. z dnia 20.07.2016 r., 56/2016 r. z dnia 07.11.2016 r. Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym został poinformowany, o wydaniu przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie pisma z dnia 5 stycznia 2017 r., w którym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzęd
 • Drugie oblicze "efektu Trumpa"

  Nieobliczalność prezydenta-elekta Trumpa może być ważnym czynnikiem ryzyka w 2017 r. i we wtorek mieliśmy próbkę tego, jak rynki mogą reagować w obliczu takich niespodzianek. Polityka nowej administracji to obustronne ryzyka dla gospodarki USA i USD, podnosząc zmienność tego drugiego. Dane makro dalej stanowią wsparcie, ale inwestorzy patrzą na wszystkie aspekty.
 • Co drugi kredytobiorca może mieć problem z uzyskaniem finansowania na zakup bądź remont nieruchomości. Propozycja implementacji Dyrektywy MCD szkodząca interesom polskiego konsumenta

  Co drugi kredytobiorca może mieć problem z uzyskaniem finansowania na zakup bądź remont nieruchomości. Propozycja implementacji Dyrektywy MCD szkodząca interesom polskiego konsumenta

  Drastyczne zmniejszenie dostępu do kredytów hipotecznych - to jeden ze skutków wprowadzenia ustawy implementującej Dyrektywę MCD w obecnym kształcie. Dokument od kilku miesięcy procesowany przez Ministerstwo Finansów, lada dzień trafi pod obrady Sejmu. Niektóre zapisy w rzeczywistości ograniczą dostęp do kredytów hipotecznych około połowie kredytobiorców, uderzając szczególnie w mieszkańców mniejszych miejscowości. Likwidując im możliwość bezpłatnego porównania ofert konkurencyjnych banków, zwiększą także ryzyko wyboru niekorzystnego produktu.

Filmy - Drugi (1)

 • Nowy dekret imigracyjny Trumpa zablokowany

  Sędzia federalny z Hawajów Derrick. K. Watson zablokował w środę nowy dekret imigracyjny prezydenta Trumpa. Blokada dekretu, który czasowo zabraniał wydawania wiz obywatelom 6 krajów i wpuszczania uchodźców, obowiązuje na terenie całego terytorium USA. Dekret miał zacząć obowiązywać 16 marca. Prezydent Trump zapowiedział na wiecu w Nashville, że odwoła się od werdyktu sędziego federalnego. "Wygramy"- zapewnił. Prezydent wyraził przekonanie, że nowy dekret spełnia wszystkie wymogi prawne i powinien jak najszybciej wejść w życie. Dodał, że kolejna blokada jest "bezprecedensowym nadużyciem uprawnień" przez sędziego oraz, że sprawia, iż "wyglądamy na słabych".