dokumenty pracownicze

Artykuły - Dokumenty pracownicze (6)

 • Paraliż społecznych inspektorów pracy. Pracodawcy mogą odmówić dostępu do akt

  Paraliż społecznych inspektorów pracy. Pracodawcy mogą odmówić dostępu do akt

  Sipowiec będzie miał wgląd do części dokumentów firmy tylko za zgodą pracowników. Może to posłużyć pracodawcom jako wygodny pretekst do odmowy dostępu do akt.
 • Zwolnienie przedsiębiorcy ze składania do ZUS dokumentów rozliczeniowych

  Zwolnienie przedsiębiorcy ze składania do ZUS dokumentów rozliczeniowych

  Osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłaca za siebie i inne osoby ubezpieczone zatrudnione w firmie m.in. składki społeczne i zdrowotną do ZUS. Ich rozliczenia dokonuje w odpowiednich dokumentach. Gdy przedsiębiorca spełnia określone warunki, wtedy może być zwolniony z comiesięcznego przekazywania tych dokumentów do ZUS.
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

  Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

  Zdecydowana większość dokumentów pracowniczych jest tworzona i przechowywana w formie pisemnej. Mimo że w praktyce forma ta jest najczęściej używana, prawo pracy nie wyklucza też innych sposobów przechowywania dokumentów kadrowych czy składania oświadczeń woli w sprawach pracowniczych. W określonym zakresie możliwe jest stosowanie formy dokumentowej, a w jednostkowych przypadkach można przygotować dokument w postaci elektronicznej. Ta ostatnia forma tworzenia dokumentacji pracowniczej znajdzie szerokie zastosowanie od 1 stycznia 2019 r.
 • Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej a koszty uzyskania przychodów

  Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej a koszty uzyskania przychodów

  Jeśli dokumenty, otrzymane przez spółkę w formie papierowej, będą przechowywane w formie elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, to dokumenty te będą mogły nadal stanowić podstawę ujęcia wydatków (których te faktury dotyczą) w kosztach uzyskania przychodów (o ile pozostałe przesłanki warunkujące uznanie wydatku za koszt podatkowy zostaną spełnione).
 • Przechowywanie akt osobowych będzie krótsze i tańsze

  Przechowywanie akt osobowych będzie krótsze i tańsze

  Projekt, który ma skrócić czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat, trafił do konsultacji społecznych. To element przygotowanego przez resort rozwoju pakietu stu zmian dla przedsiębiorców.
 • Papierowa dokumentacja nas dobija

  Pracodawcy RP postulują ograniczenie obiegu papierowej dokumentacji pracowniczej oraz obowiązku jej długookresowego przechowywania.

Filmy - Dokumenty pracownicze (1)

 • Dokumenty pracownicze w formie elektronicznej?

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad wprowadzeniem możliwości elektronicznego sposobu przechowywania dokumentów pracowniczych. Komentuje Grzegorz Byszewski, ekspert Pracodawców RP (Newseria).