dochody

Artykuły - Dochody (792)

 • ​Najniższe wynagrodzenie pozwala na zakup nawet 89 m2 mieszkania

  ​Najniższe wynagrodzenie pozwala na zakup nawet 89 m2 mieszkania

  Jednym z powodów bardzo wysokiego popytu na mieszkania jest fakt, że kredyty hipoteczne są obecnie dostępne nawet dla osób o bardzo niskich dochodach.
 • Dochód ze źródeł nieujawnionych a dochód określony w drodze oszacowania

  Dochód ze źródeł nieujawnionych a dochód określony w drodze oszacowania

  Organy podatkowe dysponują narzędziami umożliwiającymi określenie prawidłowej kwoty zobowiązania podatkowego oraz rozliczenie podatku w przypadku, gdy podatnik robi pewne rzeczy w sposób nieprawidłowy albo nie do końca poprawny. W sytuacji, gdy podatnik określa podstawy opodatkowania w sposób nieprawidłowy, organ może je oszacować. W przypadku wątpliwości w zakresie źródeł finansowania wydatków organ podatkowy określa dochody z nieujawnionych źródeł.
 • Dochody w Polsce. Rolnicy wyprzedzili rencistów

  Dochody w Polsce. Rolnicy wyprzedzili rencistów

  ​Przeciętne roczne dochody netto na jedną osobę w gospodarstwach domowych rolników wyniosły w 2018 r. 12 840 zł. Jak wyliczył GUS, roczny dochód do dyspozycji netto na jedną osobę w gospodarstwach domowych rolników (12 840) był w 2018 r. niższy niż w gospodarstwach wszystkich pozostałych grup społeczno-ekonomicznych, z wyjątkiem rencistów. W gospodarstwach pracowników wynosił 22 064 zł, pracujących na własny rachunek - 20 985 zł, emerytów - 19 382, rencistów - 15 135 zł, a ogółem - 20 219 zł. Granica ubóstwa w Polsce dla osoby dorosłej została wyliczona na 3 944 euro.
 • Ministerstwa odżegnują się od opłaty uzdrowiskowej

  Ministerstwa odżegnują się od opłaty uzdrowiskowej

  Dnia 11 grudnia 2019 r. w Sejmie RP miało miejsce posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk. Głównym celem spotkania była dyskusja nad propozycją zmian w opłacie uzdrowiskowej przedstawionej w "Białej Księdze Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce".
 • Rosną wpływy z mandatów od straży miejskich. Głównie za sprawą kierowców

  Rosną wpływy z mandatów od straży miejskich. Głównie za sprawą kierowców

  Od stycznia do czerwca br. warszawscy strażnicy miejscy wystawili ponad 86 tysięcy mandatów karnych. To o około 2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2018 roku, ale już łączna kwota z tego tytułu nieznacznie się zwiększyła. Natomiast w Poznaniu liczba takich kar spadła o przeszło 7 proc., a w Krakowie wzrosła o ponad 9 proc. Spora część mandatów ma związek z wykroczeniami drogowymi. Radykalne środki są podejmowane wobec łamiących zakaz parkowania.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. poprawiła się

  Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. poprawiła się

  W 2018 r. poprawiła się sytuacja dochodowa gospodarstw domowych, chociaż skala zmiany była mniejsza niż w roku poprzednim. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody natomiast ich wydatki pozostały na podobnym poziomie, w związku z tym wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami. W 2018 r. odsetek gospodarstw domowych z przeciętnym miesięcznym dochodem co najmniej 2000 zł na osobę wyniósł 32,7% (w 2017 r. - 28,5%).
 • Dochody Europejczyków - kto popuszcza, kto zaciska pasa?

  Dochody Europejczyków - kto popuszcza, kto zaciska pasa?

  2018 był kolejnym rokiem wzrostu dochodów rozporządzalnych Europejczyków. Co ciekawe, chociaż Niemcom żyje się coraz lepiej, część z nich ma subiektywne odczucie, że ubożeje. A co z Polakami?
 • Podatek Belki, czyli warto znać nieuniknione

  Podatek Belki, czyli warto znać nieuniknione

  Potocznie nazywany "podatkiem Belki" - oficjalnie "Podatek od dochodów kapitałowych w Polsce". Pochłania 19 proc. zysku wypracowanego na lokatach, akcjach czy funduszach inwestycyjnych. Czy można go uniknąć i jak go obliczyć radzi ekspert BGŻOptima.
 • Polskim rolnikom żyje się coraz lepiej. Duży wzrost dochodów

  Polskim rolnikom żyje się coraz lepiej. Duży wzrost dochodów

  Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB wzrost dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego w roku 2017 wyniósł ok. 30 proc.
 • Dochody rolników wzrosły w 2017 r. średnio o 30 proc.

  Dochody rolników wzrosły w 2017 r. średnio o 30 proc.

  - Dochody rolników w 2017 r. wobec słabego 2016 r. wzrosły średnio o 30 proc. Stało się tak na skutek m.in. dobrej koniunktury na rynku żywności oraz wzrostu produkcji, przy w miarę stabilnych kosztach - poinformował dyrektor IERiGŻ prof. Andrzej Kowalski.

Filmy - Dochody (4)

 • Czy dochody emerytów powinny być ograniczane

  Czy pobierając emeryturę będzie można dorabiać bez ograniczeń? Rada Ministrów przyjęła przegląd emerytalny, który zawiera rekomendacje wynikające z analizy systemu emerytalnego, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej twierdzi, że nie pracuje nad zmianami prawnymi. Jednak z rządu napływają sprzeczne informacje o tym, czy temat jest definitywnie zamknięty. Po co był przegląd i co z niego wynika?
 • Dochody Polaków: mamy coraz więcej pieniędzy, ale niezbyt chętnie je wydajemy

  Dochody realne gospodarstw domowych bardzo wzrosły w III kw. To nie tylko efekt programu 500+, ale także rosnących wynagrodzeń związanych z coraz niższym bezrobociem. Konsumpcja się rozkręca, ale jeszcze nie w takim stopniu, jak tego oczekiwano.
 • Rosną dochody Polaków

  Ceny w sierpniu wzrosły o 1,1 proc. rok do roku, dokładnie tak samo, jak w lipcu. Zdaniem Łukasza Tarnawy, głównego ekonomisty BOŚ, do końca roku wzrost cen powinien się ustabilizować na poziomie ok. 1 proc. - Mamy szansę, prawdopodobnie też we wrześniu, na lekko niższą inflację, czyli spadku z lipcowego poziomu 1,1 proc. do 1 proc., może nawet 0,9 proc. – ocenia Tarnawa. – Do końca bieżącego roku powinniśmy mieć stabilizację w tych okolicach.
 • Gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji

  Słabszy wzrost dochodów i mniejsza konsumpcja. Sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw domowych jest coraz gorsza. Komentuje Piotr Popławski, analityk Banku Gospodarki Żywnościowej (Newseria).