dezinformacja

Artykuły - Dezinformacja (7)

Filmy - Dezinformacja (3)

  • Marek Kubiak, dyrektor RCB: Dezinformacja jest groźnym zjawiskiem przed wyborami

    Dezinformacja jest elementem, który dzięki cyfrowym narzędziom dosyć szybko przenika do społeczeństwa i może mieć duży wpływ na wywołanie określonych nastrojów społecznych co sprawia że jest groźnym zjawiskiem które należy monitorować zwłaszcza w okresie wyborczym- mówi Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
  • Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora NASK

    - Dezinformacja wywiera wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. Zwłaszcza w dobie trwającej cyfrowej rewolucji, zjawisko to osiągnęło niewyobrażalną wcześniej skalę –mówi Krzysztof Silicki, zastępca dyrektora NASK
  • Jak walczyć z dezinformacją

    Dezinformacja dotyka nas na płaszczyźnie prywatnej, politycznej oraz biznesu. Fałszywe informacje rozsiewane przez konkurencje mogą bardzo zaszkodzić biznesowi. Trzeba zwracać uwagę przedsiębiorcom żeby umieli się przed tym bronić oraz zaczęli od samoregulacji i wprowadzenia kodeksów etycznych – mówił Marek Zagórski, minister cyfryzacji.