Deutsche Bank

Artykuły - Deutsche Bank (598)

Filmy - Deutsche Bank (6)

 • Upadek Deutsche Banku jest mało prawdopodobny

  Mimo bardzo złych wyników Deutsche Banku za 2015 rok nie należy się obawiać jego upadku. Na straty złożyły się głównie kary sądowe, a sam bank przechodzi restrukturyzację. By odzyskać zaufanie rynku, zarząd zdecydował się na niewypłacanie sobie premii rocznej i zmniejszenie przeznaczonego na ten cel budżetu dla innych pracowników. Zapowiedział też wcześniejszy wykup obligacji, na co giełdy zareagowały wzrostami. – Klienci banku w Polsce czy za granicą nie muszą się obawiać upadku Deutsche Banku – mówi Łukasz Tokarski, doradca inwestycyjny Superfund TFI. – Trzeba pamiętać o tym, że jest to jednak bank o charakterze systemowym, ulokowany w kraju, który ma jedną z najlepszych sytuacji budżetowych. Wiemy, że tak naprawdę do upadku takiego banku doprowadzić nie można. Obawy o bankructwo Deutsche Banku wybuchły na przełomie stycznia i lutego, gdy bank opublikował wyniki za 2015 rok. Okazało się, że DB miał w tym czasie 6,8 mld euro straty (to 2,5 razy tyle, ile cały polski sektor bankowy w ubiegłym roku zarobił). Większość strat stanowiły kary (ponad 5 mld euro), m.in. za manipulowanie stopą LIBOR oraz interesy z krajami objętymi międzynarodowymi sankcjami. Jest to pierwsza strata Deutsche Banku od 2008 r.
 • Polacy wracają do funduszy inwestycyjnych

  Rośnie zainteresowanie Polaków funduszami inwestycyjnymi. Obecnie już niespełna 20 procent z nas posiada jednostki funduszy inwestycyjnych, a kolejne 9 procent przymierza się do ich zakupu – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Deutsche Banku. Do rosnącej popularności TFI przyczynia się coraz niższe oprocentowanie lokat i coraz większa wiedza na temat różnych metod inwestowania. Z badania Deutsche Banku wynika, że inwestowaniem w fundusze zainteresowani są głównie ludzie dobrze zarabiający. Wśród tych, którzy zarabiają miesięcznie poniżej 3 tys. zł, jednostki udziału posiada ok. 11 proc. Dla zarabiających więcej niż 3 tys. zł średnia ta wynosi już 46 proc. Wśród Polaków z zarobkami w przedziale 4-4,9 tys. zł oszczędności w funduszach trzyma ponad połowa ankietowanych (prawie 52 proc.). - Wśród Polaków nadal jest przekonanie, że aby inwestować w fundusze, trzeba mieć duże kwoty. Tymczasem jest to nieprawda. W zależności od funduszy minimalna kwota to może być nawet 50, 100 lub 150 zł. Przy pierwszej wpłacie czasami jest to większa kwota. Po raz kolejny musimy obalić mity związane z inwestowaniem w fundusze – mówi Monika Szlosek, dyrektor bankowości detalicznej i inwestycyjnej Deutsche Banku. Przed inwestycją w fundusze powstrzymuje Polaków głównie obawa przed porażką. Ponad 38 proc. ankietowanych obawia się utraty kapitału, podobna grupa ocenia, że brak jej wolnych środków do zainwestowania. Postrzegają je jako produkt wymagający dużej wiedzy o rynku – stwierdziło tak 37 proc. pytanych. Z badań wynika, że Polacy mają umiarkowaną skłonność do ryzyka. Jako społeczeństwo indywidualistyczne jesteśmy znacznie roztropniejsi w inwestycjach od społeczeństw kolektywistycznych, jakie tworzą mieszkańcy Azji. Mamy też złe doświadczenia historyczne i nie ufamy instytucjom.
 • Portret finansowy Polaków 2014

  Deutsche Bank Polska szczegółowo przeanalizował preferencje Polaków z zakresie korzystania z produktów finansowych w 2014 r. Czy oszczędzaliśmy? W co inwestowaliśmy? Na jaki cel zaciągaliśmy kredyty? Jakie są prognozy na rok 2015? Oto portret finansowy Polaków.
 • W 2013 r. aktywni finansowo Polacy chcą oszczędzać

  Wygląda na to, że w zakresie finansowej aktywności Polaków w Nowym Roku nie powinniśmy spodziewać się wielkich zmian. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Bank PBC wynika, że ponad połowa z nas (55,2 proc.) nie planuje ani oszczędzać, ani pożyczać, ani inwestować. Jednak Ci, który jednak mają jakieś plany, myślą przede wszystkim o oszczędzaniu. Tak twierdzi 30,9 proc. badanych. Tendencja ta mocno nasiliła się w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to plan oszczędzania na lokatach bankowych deklarowało prawie dwa razy mniej, bo 17,7 proc. osób. Niestety, jednocześnie zmalała skłonność do odkładania pieniędzy na emeryturę w ramach planów długofalowego oszczędzania (z 10,1 do 6,3 proc). W porównaniu z ubiegłym rokiem nieco mniej z nas myśli też o kredycie.