demografia

Artykuły - Demografia (227)

Filmy - Demografia (3)

  • Województwo łódzkie mierzy się z problemem demograficznym

    Województwo łódzkie jest najstarszym regionem w Polsce w którym średnia wieku to 43 lata oraz największym odsetkiem seniorów. Główny problemem jest wyludnianie się województwa, które obecnie posiada 2,5 mln mieszkańców. Demografowie przewidują że w 2050 roku będzie to już tylko 2 mln mieszkańców- mówi Piotr Cieplucha, dyrektor wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
  • Polki rodzą coraz mniej dzieci

    Polsce zawsze się wydawało, że jest dużo ludzi, jest nadwyżka siły roboczej, nadwyżka ludzi młodych. Bardzo dużo dzieci urodziło się w pierwszej połowie lat 80, w okresie tzw. "baby boomu". Wtedy na świat przychodziło średnio 600 tys. dzieci., teraz 300 tys. Niestety współczynniki dzietności systematycznie malały i od 1990 roku były poniżej zastępowalności pokoleń – mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Krystyna Iglicka-Okólska, demograf i socjolog.
  • Młode pokolenia coraz mniej liczne

    W analizach OECD Polska jest wymieniana w grupie trzech państw, które w XXI wieku będą miały najgorsze perspektywy dla dalszego rozwoju i podnoszenia konkurencyjności – właśnie ze względu na strukturę demograficzną – tłumaczy Stanisław Kluza w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria. – To niebezpieczny scenariusz – ocenia.