deklaracje

Artykuły - Deklaracje (72)

 • Teresa Czerwińska: Planujemy odejście od deklaracji VAT

  Teresa Czerwińska: Planujemy odejście od deklaracji VAT

  - Planujemy odejść od deklaracji VAT-owskich z początkiem przyszłego roku; Jednolity Plik Kontrolny VAT powinien to całkowicie zastąpić - poinformowała w środę minister finansów Teresa Czerwińska.
 • Kryteria wyboru urzędu skarbowego właściwego w zakresie PIT za 2017 r.

  Kryteria wyboru urzędu skarbowego właściwego w zakresie PIT za 2017 r.

  Podstawowym kryterium, na podstawie którego ustala się właściwość urzędu skarbowego w zakresie PIT za 2017 r., jest miejsce zamieszkania podatnika w dniu 31 grudnia 2017 r. Miejsce zamieszkania to miejscowość stanowiąca centrum interesów życiowych danej osoby. Inne kryteria obowiązują w przypadku osób, które wyjechały z kraju przed końcem ubiegłego roku, rozliczają się wspólnie z małżonkiem posiadającym inny adres czy są cudzoziemcami.
 • Fiskus nie wyklucza rezygnacji z deklaracji VAT

  Fiskus nie wyklucza rezygnacji z deklaracji VAT

  - Do 26 lutego wszystkie firmy rozliczające VAT muszą złożyć elektroniczną ewidencję transakcji w formie JPK_VAT; fiskus czeka na 1,6 mln plików. Dzięki JPK, być może w przyszłym roku będzie można zrezygnować z deklaracji VAT - zapowiada wiceminister finansów, szef KAS Marian Banaś.
 • Zasady składania od 1 stycznia 2018 r. deklaracji VAT przez internet

  Zasady składania od 1 stycznia 2018 r. deklaracji VAT przez internet

  Wszyscy podatnicy od 2018 r. mają obowiązek przekazywać w formie elektronicznej deklaracje i informacje podsumowujące składane na potrzeby rozliczeń VAT. Kończył się roczny okres dostosowawczy przewidziany dla podatników niezobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, niebędących podmiotami objętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz niezobligowanych do przekazywania przez internet dokumentów związanych z PIT lub CIT. Złożenie rozliczenia w formie papierowej zamiast elektronicznej może być ukarane grzywną.
 • Zasady przekazywania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

  Zasady przekazywania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

  Wszyscy podatnicy zobligowani do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT będą musieli od 1 stycznia 2018 r. prowadzić rejestry przy użyciu programów komputerowych i przesyłać zawarte w nich dane w formie JPK_VAT. Pliki mogą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym eGo. Wysyłka raportu w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia UPL-1.
 • Kto i kiedy musi mieć nadany NIP?

  Kto i kiedy musi mieć nadany NIP?

  NIP musi mieć każdy podatnik lub płatnik, poza osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej i niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT. Podstawę nadania tego identyfikatora podatkowego stanowi zgłoszenie identyfikacyjne. NIP przypisany jest do danej osoby lub podmiotu, ale może być przedmiotem sukcesji w przypadku przekształcenia formy prowadzenia działalności.
 • Korygowanie przez płatnika składek błędów w drukach ZUS

  Korygowanie przez płatnika składek błędów w drukach ZUS

  Jednym z obowiązków płatnika składek jest sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS (w tym m.in. zgłoszeniowych i wyrejestrowujących). Istotne jest, aby zostały one wypełnione w taki sposób, aby nie zawierały błędów. Jeżeli natomiast płatnik wykaże w nich nieprawidłowe dane, wówczas powinien je skorygować. Warto więc przypomnieć zasady korygowania druków ubezpieczeniowych.
 • Zaokrąglenia w JPK

  Zaokrąglenia w JPK

  Przy zestawieniu rejestru VAT w formie JPK i deklaracji podatkowej występują rozbieżności wynikające z zaokrągleń. Czy należy dokonywać w JPK zaokrągleń tak jak w deklaracji VAT-7?
 • Zasady składania deklaracji VAT w 2017 r.

  Zasady składania deklaracji VAT w 2017 r.

  Składanie deklaracji VAT (miesięcznych bądź kwartalnych) należy do podstawowych obowiązków czynnych podatników VAT. Deklarację VAT podatnik sporządza w oparciu o prowadzone ewidencje sprzedaży i zakupu VAT, w których wpisuje wszelkie dane mające wpływ na kwotę zobowiązania w podatku VAT. Od początku 2017 r. nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła dość istotne zmiany w zakresie składania deklaracji VAT.
 • Problemy systemu e-Deklaracje, na razie tylko cztery formularze aktywne

  Problemy systemu e-Deklaracje, na razie tylko cztery formularze aktywne

  Problemy techniczne ePUAP uniemożliwiły publikację aktualnych wzorów formularzy w systemie e-Deklaracje Przez ten system można złożyć cztery formularze rozliczeniowe, trwają testy kolejnych - poinformowało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Filmy - Deklaracje (5)