deklaracja

Artykuły - Deklaracja (362)

 • Zastosowanie błędnej stawki VAT

  Zastosowanie błędnej stawki VAT

  Zasadą jest, że obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT dla danego towaru bądź świadczonej usługi spoczywa na sprzedawcy tego towaru lub usługi. Jednak w praktyce zdarzają się sytuacje, w których podatnik wystawiający fakturę zastosuje niewłaściwą stawkę VAT. Co do zasady, podatnicy, którzy zastosowali błędną stawkę VAT, mają obowiązek (lub prawo) korekty VAT należnego.
 • Rozliczenia podatkowe z byłym pracownikiem

  Rozliczenia podatkowe z byłym pracownikiem

  Bywa, że zakłady pracy wypłacają swoim byłym pracownikom świadczenia, mimo że nie łączy ich już umowa o pracę. Pracodawcy stają wówczas przed dylematem, jak w związku z tym faktem prawidłowo wywiązać się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Witold Modzelewski: Kolejne przesunięcie terminu likwidacji deklaracji VAT, czyli tę katastrofę podrzucono już przyszłemu rządowi

  Witold Modzelewski: Kolejne przesunięcie terminu likwidacji deklaracji VAT, czyli tę katastrofę podrzucono już przyszłemu rządowi

  Jak dowiadujemy się (prawie) oficjalnie, resort finansów po raz kolejny przełożył termin najbardziej bezsensownej operacji, prowadzącej do całkowitej destrukcji efektywności fiskalnej podatku od towarów i usług. Idzie oczywiście - według oficjalnej wersji - o "likwidację deklaracji podatkowych":
 • Konsekwencje złożenia małżeńskiego zeznania podatkowego

  Konsekwencje złożenia małżeńskiego zeznania podatkowego

  Małżonkowie - po spełnieniu określonych prawem wymogów - mogą wspólnie rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Rezultatem skorzystania z tego przywileju jest solidarna odpowiedzialność za wykazane zobowiązanie podatkowe lub solidarna wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku. W postępowaniu podatkowym dotyczącym wspólnego rozliczenia małżonkowie występują jako jedna strona.
 • Ostatni dzień na złożenie deklaracji

  Ostatni dzień na złożenie deklaracji

  To ostatni dzień na zmianę formy opodatkowania firmowych dochodów. Przedsiębiorcy mogą wybrać jeden z czterech sposobów rozliczenia z fiskusem - podatek liniowy, ryczałtowy od przychodów, skalę i kartę podatkową.
 • Jak należy obliczać terminy podatkowe?

  Jak należy obliczać terminy podatkowe?

  Terminowość to jedna z podstawowych zasad obowiązujących podatników w kontaktach z administracją podatkową przy składaniu deklaracji, zapłacie podatków, wnoszeniu podań itp. Terminy mogą być określone jako konkretna data albo okres pewnej liczby dni, miesięcy lub lat. Gdy wypadają one w dni wolne od pracy, zyskuje się więcej czasu na realizację obowiązków podatkowych.
 • Wybór właściwego druku rocznego PIT-a

  Wybór właściwego druku rocznego PIT-a

  Do rozliczenia rocznego dochodu z 2015 r. Kowalskiego służą odpowiednie formularze rocznej deklaracji podatkowej. To, który druk należy wybrać oraz czy trzeba będzie złożyć więcej niż jednego rocznego PIT-a, jest zależne od źródła osiągniętych w zeszłym rok zarobków. Ważna jest aktualna wersja deklaracji.
 • Kto od 1 lipca 2015 r. będzie miał obowiązek składania krajowych informacji podsumowujących?

  Kto od 1 lipca 2015 r. będzie miał obowiązek składania krajowych informacji podsumowujących?

  W świetle obowiązujących przepisów obowiązek sporządzania i składania informacji podsumowujących dotyczy wyłącznie podatników dokonujących transakcji z podmiotami z innych krajów członkowskich UE.
 • Uwaga, zmiany w przekazywaniu deklaracji podatkowych!

  Uwaga, zmiany w przekazywaniu deklaracji podatkowych!

  Z końcem lutego mija termin na złożenie deklaracji podatkowych przez pracodawców. Od tego roku płatnicy, którzy zatrudniają więcej niż pięć osób, są zobowiązani do złożenia druków do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Podatnikom druki powinny być przekazywane tradycyjnie, czyli w papierowej formie. Eksperci przypominają, że nieotrzymanie od pracodawcy PIT-11 nie zwalnia z obowiązku rocznego rozliczenia podatku.
 • Ważna dla "frankowiczów" deklaracja naszego fiskusa

  Ważna dla "frankowiczów" deklaracja naszego fiskusa

  - Dochód wynikający z przewalutowania kredytu nie byłby opodatkowany - powiedział we wtorek w Brukseli minister finansów Mateusz Szczurek, pytany o pomysł jednorazowej konwersji kredytów hipotecznych we frankach na kredyty w złotych.

Filmy - Deklaracja (3)