deficyt budżetowy

Artykuły - Deficyt budżetowy (24)

 • Minister finansów: Deficyt wyniesie ok. 25 mld zł

  Minister finansów: Deficyt wyniesie ok. 25 mld zł

  Deficyt budżetu w tym roku wyniesie ok. 60 proc. całorocznego planu, czyli ok. 25 mld zł, a po sierpniu wpływy z VAT były wyższe o 5 mld zł niż rok temu - poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska w rozmowie z Bartoszem Bednarzem i Pawłem Czuryło.
 • Strefa euro : Włoski deficyt ważniejszy niż Fed

  Strefa euro : Włoski deficyt ważniejszy niż Fed

  O ile w pierwszej reakcji posiedzenie Fed nie dało wsparcia dolarowi, to jednak dziś od rana wyraźnie zyskuje on na wartości, a eurodolar schodzi w okolice 1.17. Teza o aprecjacji USD spowodowanej jeszcze wczorajszym posiedzeniem Fed spójna jest z mieszanym sentymentem na rynku akcyjnym i spadkiem kontraktu terminowego na S&P 500 po poziomu 2910 pkt.
 • Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

  Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

  Sejm przyjął w czwartek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i udzielił rządowi absolutorium. Jednocześnie zwrócił się w uchwale do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez NIK.
 • Deficyt sektora finansów w 2017 roku 1,5 proc.; dług 50,6 proc.

  Deficyt sektora finansów w 2017 roku 1,5 proc.; dług 50,6 proc.

  Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku stanowił 1,5 proc. PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 50,6 proc. PKB - podał we wtorek we wstępnym szacunku Główny Urząd Statystyczny.
 • Inflacja w centrum uwagi polskiej gospodarki

  Inflacja w centrum uwagi polskiej gospodarki

  Zarówno Rada Polityki Pieniężnej, jak i Europejski Bank Centralny nie spieszą się z zaostrzaniem polityki monetarnej. Kwestia inflacji będzie jednak w najbliższym czasie najistotniejszym tematem w polskiej gospodarce.Na to się na razie nie zanosi, bo ekonomiści zgodnie przyznają, że i w tym, i w przyszłym roku wzrost gospodarczy będzie powyżej 4 proc. W dalszej perspektywie natomiast liczyć się będzie stabilność budżetu w razie ewentualnego pogorszenia koniunktury.
 • Drugie czytanie budżetu na 2018 rok

  Drugie czytanie budżetu na 2018 rok

  Dochody budżetu w 2018 r. będą wyższe o 3,5 proc., dzięki m.in. działaniom nakierowanym na odbudowę wpływów podatkowych - mówił przewodniczący komisji finansów publicznych Jacek Sasin (PiS) podczas drugiego czytania projektu budżetu na 2018 r. - Platforma nie może poprzeć budżetu "dla rodziny PiS" i rodziny Radia Maryja" - ocenił szef klubu PO Sławomir Neumann. Złożył wniosek o odrzucenie projektu, ale także złożył poprawki zwiększające nakłady na ochronę zdrowia.
 • Gruszecki - możliwy też jest kolejny kryzys gospodarczy

  Gruszecki - możliwy też jest kolejny kryzys gospodarczy

  Są szanse na wzrost inwestycji, choć ich wzrost wciąż hamują obciążenia wobec drobnych przedsiębiorców - uważa prof. Tomasz Gruszecki z KUL. Jego zdaniem nie można dziś też wykluczać pogorszenia się międzynarodowej koniunktury gospodarczej, a nawet kolejnego kryzysu.
 • Budżet: niskie wydatki i wciąż nadwyżka

  Budżet: niskie wydatki i wciąż nadwyżka

  Po październiku dochody budżetu zrealizowano w 90,7 proc. całorocznego planu (295 mld zł), a wydatki w 76 proc. (292,4 mld zł).
 • Deficyt sektora wyniesie 51,172 mld zł - Eurostat

  Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2017 roku wzrośnie do 51,172 mld zł z 45,870 mld zł w 2015 roku - podał Eurostat.
 • Mateusz Morawiecki: Deficyt budżetowy w 2017 wyniesie ok. 40-41 mld zł

  Deficyt budżetowy w '17 wyniesie ok. 40-41 mld zł - powiedział w Sejmie wicepremier Mateusz Morawiecki.

Filmy - Deficyt budżetowy (5)

 • J.Borowski: Deficyt budżetowy w tym roku może przewyższyć założenia rządu. Tempo wzrostu PKB nie przekroczy 3 proc.

  Tegoroczny deficyt budżetowy może okazać się wyższy od założeń – uważa Jakub Borowski z Crédit Agricole. Główny ekonomista sądzi, że prognozy resortu finansów są zbyt optymistyczne. Ministerstwo zakłada bowiem, że polska gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 procent. Tymczasem według ekonomistów banku bardziej realny jest scenariusz, w którym w najbliższych miesiącach w Polsce utrzyma się deflacja, a dynamika PKB nie przekroczy 3 procent. – Już wcześniej przedstawiciele rządu, minister finansów, minister rozwoju, sygnalizowali, że 3-proc. poziom deficytu publicznego w 2016 roku nie jest czymś wyrytym w kamieniu i że może być przekroczony – mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole. Ekspert dodaje, że na ostateczny poziom luki budżetowej wpływać będą dwa główne czynniki. Pierwszym z nich jest dynamika wzrostu gospodarczego. Według założeń Ministerstwa Finansów polska gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,8 proc. Zdaniem Jakuba Borowskiego bardziej prawdopodobne jest jednak, że kraj będzie rozwijał się w ciągu najbliższych 12 miesięcy w tempie poniżej 3,0 procent.
 • Polsce nie grozi kryzys finansów publicznych

  Deficyt zapisany w ustawie budżetowej na 2016 rok ma wynieść 54,7 mld złotych. Mimo tak dużego niedoboru polskim finansom publicznym raczej nie grozi kryzys – ocenia prof. Stanisław Gomułka z Business Centre Club. Dla rządu wyzwaniem będzie natomiast uszczelnienie systemu podatkowego. Luka dochodowa z tytułu niezapłaconego podatku VAT to równowartość 3 proc. PKB. Zagrożeniem po stronie dochodowej może być także niższa od oczekiwań inflacja. – Powodzenie działań nowego rządu w obszarze finansów publicznych jest uzależnione w sposób niezwykle wysoki od powodzenia działań w obszarze uszczelniania systemu podatkowego – mówi prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club. Jak wynika z prognoz firmy doradczej PwC, wysokość luki podatkowej VAT w 2015 roku mogła wynieść aż 53 mld złotych, co stanowi równowartość 3 proc. wielkości polskiego PKB. Dla porównania w 2007 roku wielkość luki szacowana była na 0,6 proc. PKB. Gdyby udało się ją zmniejszyć do takiego poziomu, budżet zyskałby niemal 43 mld zł.
 • MFW optymistycznie o Polsce. PKB wzrośnie o 3,5 proc., ale problemem deflacja

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy podtrzymuje prognozę wzrostu PKB dla Polski na poziomie 3,5 proc. To jeden z wniosków po misji tej instytucji w naszym kraju. MFW ostrzega jednak, że zagrożeniem może być utrzymująca się deflacja lub niska inflacja, dlatego zaleca kontynuację łagodnej polityki pieniężnej i równoczesne ograniczanie deficytu. – Po raz kolejny otrzymujemy potwierdzenie, że polska gospodarka jest na bardzo solidnej ścieżce rozwoju. Rzeczywiście perspektywy wzrostu gospodarczego na najbliższe lata są optymistyczne, na 2015 rok nawet bardziej optymistyczne niż rządowe prognozy. Jednocześnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaleca z jednej strony kontynuację łagodnej polityki pieniężnej, z drugiej – dalszy ciąg konsolidacji fiskalnej – tłumaczy minister finansów Mateusz Szczurek. Coroczne wizyty ekspertów MFW w Polsce są zawsze okazją do wymiany doświadczeń i poznania oceny naszej gospodarki z innej perspektywy. Dlatego pozytywne wnioski analityków cieszą polski rząd. Minister finansów dodaje, że zalecenia MFW są zgodne z planami gabinetu Ewy Kopacz. Planów dalszej redukcji deficytu budżetowego nie zmienia zniesienie procedury nadmiernego deficytu – Komisja Europejska po 6 latach od objęcia Polski tym mechanizmem zarekomendowała jego zakończenie. Na koniec 2014 r. polski deficyt budżetowy spadł do 3,2 proc. PKB i był tym samym najniższy od 2007 r. W 2010 r. wynosił nawet 7,9 proc. PKB. Analitycy MFW szacują, że deficyt spadnie do 2,75 proc. PKB na koniec tego roku. Rząd prognozuje, że w tym roku deficyt uda się ograniczyć o ok. 0,5 pkt proc., co dałoby poziom 2,7 proc. PKB.
 • Rząd obrał złą taktykę w walce z kryzysem?

  Prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, chwali rząd za to, że rozpoczął walkę z deficytem finansów publicznych, ale krytykuje za obraną taktykę. Niepewność ekonomisty budzi nie tylko sposób działania, ale też postępujące spowolnienie, które może sprawić, że podejmowane kroki nie będą skuteczne w ograniczaniu deficytu, a wręcz mogą zaszkodzić polskiej gospodarce (źródło: Newseria).