Biznes - dawid

Artykuły - Dawid (11)

 • Odwołanie prokurenta Spółki

  Zarząd Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 roku Prezes Zarządu Emitenta Pan Dawid Zieliński uchwałą numer 01 z dnia 15 stycznia 2015 roku odwołał ze skutkiem natychmiastowym prokurę udzieloną w dniu 29 stycznia 2014 roku, Panu Piotrowi Brewczyńskiemu, o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 10/2014 w dniu 30 stycznia 2014 roku. Tym samym na mocy w/w uchwały Zarządu Emitenta, Pan Piotr Brewczyński z dniem 15 styczni
 • Powołanie Pana Dawida Skrzypczaka na stanowisko Prezesa Zarządu Site S.A.

  Zarząd Site S.A. informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki odwołała z dniem 26 kwietnia 2013 roku Pana Piotra Chumickiego z członkostwa w Zarządzie i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce oraz powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Dawida Skrzypczaka. Pan Dawid Skrzypczak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi oraz zespołem roboczym między in
 • Społeczny Dawid kontra bankowy Goliat

  Społeczny Dawid kontra bankowy Goliat

  Z pozoru niewinny post Kristen Christian na portalu społecznościowym Facebook zmusił największe amerykańskie banki do zaniechania wprowadzenia opłaty za prowadzenie kart debetowych klientów gromadzących mniej niż 20 tysięcy dolarów depozytu.
 • Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki

  ProxyAd S.A.("Spółka" lub 'Emitent") informuje, iż w dniu 26 lipca 2011 r. Pan Dawid Korczyński złożył Radzie Nadzorczej ProxyAd S.A. rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 27 lipca 2011 roku . Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o tymczasowym oddelegowaniu Pana Piotra Surmackiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki na okres przewidziany w art. 383 k.s.h.
 • Zakończenie współpracy z panem Dawidem Sukaczem

  Raport bieżący nr 14/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do pojawiających się publikacji prasowych zarząd Rubicon Partners NFI informuje, że grupa Rubicon Partners zakończyła współpracę z panem Dawidem Sukaczem. Pan Dawid Sukacz zdecydował się prowadzić swoją działalność poza grupą Rubicon Partners i realizować projekty, których charakter wykracza poza strategiczne założenia przyjęte przez akcjonariuszy i zarząd Rubicon Par
 • Rezygnacja Pana Dawida Sukacza z członka Rady Nadzorczej.

  Raport bieżący nr 67/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL - LUBLIN" S.A. podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, żę Pan Dawid Sukacz - przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta zrezygnował z pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2009 r. z powodów osobistych.Jan Makowski - Prez
 • Raport Półroczny

  Załączniki:Raport okresowy za I półrocze 2009 r..pdf rozmiar: KoziejOsoby reprezentujące spółkę:Krzysztof Koziej Prezes ZarząduDawid Walczak Członek Zarządu
 • Raport Roczny

  Załączniki:Raport roczny 2008.pdf rozmiar: KoziejOsoby reprezentujące spółkę:Krzysztof Koziej Prezes ZarząduDawid Walczak Członek Zarządu
 • Powołanie nowego Członka Zarządu SSI.S.A.

  Zarząd spółki SSI S.A. informuje, iż w dniu 10 grudnia 2008 r. na mocy uchwały nr 13 Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Dawid Walczak został powołany na nowego Członka Zarządu spółki Security System Integration S.A. Pan Dawid Walczak jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, wydział Elektroniki, kierunek - Elektronika i Telekomunikacja. W swojej karierze zawodowej zajmował następujące stanowiska: 10. 2008 SSI S.A., dyrektor Działu Projektowego 10.200
 • Inwestor finansowy dla LOT-u

  Ministerstwo Skarbu Państwa chciałoby, aby pakiet akcji LOT-u należących do syndyka Swissair trafił do inwestora finansowego, a być może do dużej polskiej spółki - poinformował wiceminister skarbu Dawid Jackiewicz.