InteriaTV - dane wrażliwe

Filmy - Dane wrażliwe (1)

  • EuroparlTV: Amerykanie chcą naszych danych!

    Propozycja porozumienia UE-USA, w myśl którego dane pasażerów linii lotniczych byłyby przekazywane amerykańskim służbom, budzi kontrowersje. Amerykanie twierdzą, że pozwoli to skuteczniej walczyć z terroryzmem - co jednak z prywatnością milionów ludzi?