dane niefinansowe

Artykuły - Dane niefinansowe (9044)

 • Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2019 roku

  Raport bieżący nr 62/2019Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Spółka”) w nawiązaniu do zobowiązań wynikających z Warunków Emisji Obligacji serie M2/2017, M3/2018 oraz M4/2019 udostępnia poświadczenia zgodności zawierające wyliczenie Wskaźnika Długu Netto w oparciu o kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA wg stanu na 30 września 2019. Wysokość Wskaźnika Długu dla obligacji M2/2017 i M3/1018 netto w
 • Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za III kwartał 2019 roku

  Raport bieżący nr 55/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Spółka", "Emitent",) w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2019 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2019 roku, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolido
 • Szacunkowe wstępne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe za okres III kwartałów 2019 roku

  Raport bieżący nr 141/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 21 listopada 2019 roku zakończony został proces agregacji danych finansowych na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku. Mając powyższe na uwadze Emitent prezentuje szacunkowe, wstępne jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe za okres III kwartałów 2019 roku. Emitent wskazuje, iż prezentow
 • Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2019 r.

  Raport bieżący nr 59/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka" lub "FAMUR") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR za 9 miesięcy 2019 roku. Wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej FAMUR za 9 miesięcy 2019: Przychody ze sprzedaży: około 1 625 mln zł;
 • Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku – Korekta raportu

  Raport bieżący nr 20/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd "Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent”) informuje, iż w opublikowanym w dniu 15 listopada 2019 r. raporcie bieżącym nr 20/2019 pojawiły się omyłki pisarskie w opisie tabeli, w kolumnach 2, 3 i 4. W drugiej kolumnie było: "1H 2018 przed zastosowaniem MSSF 16”, powinno być "3 kwartały 2018 przed zastosowaniem MSSF 16”. W trzeciej kolumnie było: "1H 2018 po zast
 • Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku.

  Raport bieżący nr 20/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd "Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent”) przekazuje w załączniku nr 1 do publicznej wiadomości wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku.
 • Wybrane dane finansowe za III kwartał 2019r.

  Raport bieżący nr 10/2019Podstawa Prawna: Wybrane dane finansowe Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za III kwartał 2019r.
 • Wybrane dane finansowe za III kwartał 2019r.

  Wybrane dane finansowe Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za III kwartał 2019r.Osoby reprezentujące spółkę:Andrzej Kopeć - Prezes ZarząduGrzegorz Olecki - Członek Zarządu
 • Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2019 r.

  Raport bieżący nr 31/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd K2 Internet S.A. przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za 9 miesięcy 2019 r. * Przychody ze sprzedaży usług za pierwsze 9 m-cy roku (mln zł): 9m2019: 76,4, 9m 2018: 75.7, zmiana +0.7 * Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) (mln zł): 9m2019: -2.2, 9m2018: 1.5, zmiana -3.7 * EBITDA (mln zł
 • Informacja o terminie publikacji Wybranych danych finansowych za III kwartał 2019r.

  Raport bieżący nr 8/2019Podstawa Prawna: Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie informuje, iż raport Wybrane dane finansowe Banku za III kwartał 2019 roku zostanie opublikowany dnia 13.11.2019r.

Filmy - Dane niefinansowe (1)

 • Chcesz inwestora? Działaj odpowiedzialnie

  - Dane niefinansowe są bliżej danych finansowych, niż do tej pory sądzono. Obszary niefinansowe mocno wpływają na wyniki, na budowanie wartości spółki. Zależnie od branży mają różną wagę i są istotne w różnych obszarach. Choćby w branży produkcyjnej kwestie związane z bezpieczeństwem produktów, pracowników, z rotacją kadr są niezwykle istotne - wpływają na ciągłość produkcji. Z kolei w branży konstrukcyjnej czy informatycznej bardzo ważne jest zarządzanie pracownikami, utrzymanie kadr, budowanie ich kompetencji. To wpływa na wynik spółki – mówi Robert Sroka, dyrektor ds. odpowiedzialnego inwestowania z Abris Capital Partners.