Biznes - Dąbrowa Górnicza

Synonimy:
Dąbrowie Górniczej,
Inne znaczenia:
Dąbrowa Górnicza (muzeum) ,

Artykuły - Dąbrowa Górnicza (131)

 • Tauron rozpoczyna inwestycję w Dąbrowie Górniczej

  Tauron Ciepło podpisał 9 lipca umowę z Control Process na budowę 50 MW turbogeneratora w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej. Jednostka - o wartości blisko 120 mln zł - ma zastąpić dwa z trzech działających w zakładzie turbogeneratorów o mocy 25 MW oraz zwiększyć sprawność produkcyjną zakładu.
 • Aktualizacja informacji związanych z postępowaniem sądowym dotyczącym znaczących wierzytelności

  Raport bieżący nr 41/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 3 kwietnia 2010 roku nr 11/2010 oraz z dnia 24 czerwca 2010 roku nr 33 / 2010 informuje, że w dniu 5 października 2010 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy w sprawie Sigma Sp. z o. o. (powód) przeciwko Cash Flow Spółka Akcyjna (pozwany) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd InBook Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, informuje, że w dniu 30.09.2010 roku podpisał umowę z firmą Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie, przedmiotem której jest sporządzenie dla InBook S.A. dokumentu informacyjnego niezbędnego do wprowadzenia akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu oraz świadczenie usług doradztwa związanego z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych InBook S.A. tj. akcji nowej emisji serii E w Alternatywnym Systemie Obrot
 • Zawarcie umowy na Autoryzowane Doradztwo

  Zarząd Auxilium S.A., informuje, że w dniu 30.09.2010 roku podpisał umowę z firmą InBook Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przedmiotem której jest sporządzenie dokumentu informacyjnego niezbędnego do wprowadzenia akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu oraz świadczenie usług doradztwa związanego z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych InBook S.A. tj. akcji nowej emisji serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Z
 • HOTBLOK S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd HOTBLOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołuje na dzień 14 października 2010 r. o godzinie 13 .00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Sosnowcu przy ulicy Wopistów 15B (I piętro) kod: 41-215. W załączeniu pełna treść ogłoszenia. Podstawa prawna to: paragraf 4 ust. 2 pkt. 1) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alte
 • Ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną na aktywach o znacznej wartości.

  Raport bieżący nr 51/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: ,,Emitentem") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2010 r. uzyskał informację, iż Huta Bankowa Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej zwana: ,,HBN") (spółka w 100% zależna od Emitenta) otrzymała zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 19 sierpnia 2010 r. o w
 • Aktualizacja informacji dotyczących oddalenia powództwa w sprawie uchylenia uchwały rady nadzorczej

  Raport bieżący nr 37/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2010 z dnia 18 marca 2010 roku informuje, iż powziął informację, że w dniu 18 czerwca 2010 roku były członek rady nadzorczej Adam Kazimierski złożył do Sądu Najwyższego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Katowicach skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 17 marca
 • Zakończenie postępowania sądowego dotyczącego znaczących zobowiązań Cash Flow S. A.

  Raport bieżący nr 36/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Cash Flow S. A. z siedziba w Dąbrowie Górniczej w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2010 z dnia 28 maja 2010 roku informuje, że w dniu 29 lipca otrzymał Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z powództwa Syndyka Prima Charter Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej przeciwko Cash Flow S. A . o uznanie umowy za bezskuteczną. Orzeczenie
 • Rejestracja warunkowa w KDPW SA akcji ERG SA serii F

  Raport bieżący nr 28/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji, iż w dniu 19 lipca 2010 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, zgodnie z treścią Uchwały nr 425/10, postanowił zarejestrować 3.935.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F akcji ERG S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLERG
 • Prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego kuratora

  Raport bieżący nr 34/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku informuje, że w dniu 30 czerwca 2010 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach odbyła się rozprawa apelacyjna dotycząca postępowania z wniosku Adama Kazimierskiego w przedmiocie ustanowienia kuratora dla osoby prawnej tj. Cash Flow S. A. Emitent przypomina, że sąd pie