członek rady nadzorczej

Artykuły - Członek rady nadzorczej (9119)

 • Wiceminister aktywów państwowych: Wyrównujemy siły w spółkach

  Wiceminister aktywów państwowych: Wyrównujemy siły w spółkach

  Wszyscy ci, którzy będą faulowali radę nadzorczą, nie przekazując jej informacji i dokumentów, nie będą mogli zasiadać w zarządach i radach nadzorczych spółek przez określony czas - mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego.
 • Dolina blockchainowa w Polsce? Potrzeba zgody Morawieckiego

  Dolina blockchainowa w Polsce? Potrzeba zgody Morawieckiego

  Polska ma szansę znaleźć się w czołówce państw rozwijających blockchain - twierdzi Bogdan Szafrański, członek rady nadzorczej Polskiego Funduszu Rozwoju. Z kolei prof. Krzysztof Piech, ekonomista z uczelni Łazarskiego, uważa, że szturmem zdobywająca rynek technologia jest ważniejsza od inwestycji w samochody elektroniczne, a w Polsce mogłaby powstać dolina blockchainowa. Jest tylko jeden warunek: potrzeba zgody premiera.
 • Członek nadzoru sieci Piotr i Paweł: Szukamy inwestora strategicznego

  Członek nadzoru sieci Piotr i Paweł: Szukamy inwestora strategicznego

  Sieć supermarketów Piotr i Paweł potwierdza, że szuka inwestora strategicznego. - Przygotowujemy memorandum dla potencjalnych inwestorów. Rozmowy z zainteresowanymi podmiotami zaczniemy na początku przyszłego roku - mówi w rozmowie z serwisem dlahandlu.pl Robert Krzak, członek rady nadzorczej w sieci Piotr i Paweł.
 • Zarobki członków rad nadzorczych w 2015 r. - podsumowanie raportu

  Mediana rocznych wynagrodzeń przewodniczących rad nadzorczych wyniosła w 2015 roku 60 000 zł i pozostała bez zmian w stosunku do roku 2014. Wiceprzewodniczący zarobili w 2015 roku o 5,3 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 48 000 zł. Najniżej opłacani byli członkowie rad nadzorczych. Przeciętnie zarobili oni w 2015 roku 41 455 zł, co jest kwota większą o 3,8 proc. niż przed rokiem.
 • Zarobki członków nadzoru

  Zarobki członków nadzoru

  Ponad 100 tys. zł rocznie - tyle średnio zarabia członek nadzoru w największych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Liderzy zarabiają trzy-cztery razy więcej.
 • Powołanie członka Rady Nadzorczej

  Pełnomocnik Spółki Centurion Finance S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18 czerwca 2014r. powołało do Rady Nadzorczej Pana Piotra Międlara. W załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Dorota Sauczek - Pe
 • Powołanie członka Rady Nadzorczej

  Pełnomocnik Spółki Centurion Finance S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18 czerwca 2014r. powołało do Rady Nadzorczej Pana Michała Hajdukiewicza. W załączeniu życiorys członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Dorota Sau
 • Kooptacja Członka Rady Nadzorczej

  Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 21 ust. 6 Statutu Spółki, mocą postanowień uchwały z dnia 18 czerwca 2014 roku postanowiła powołać (kooptować) z dniem 18 czerwiec 2014 roku, z chwilą podjęcia wskazanej uchwały, w miejsce Pana Marcina Cagary, którego mandat, w związku ze złożoną rezygnacją, wygasł z dniem 19 maja 2014 roku, nowego członka Rady Nadzorczej bieżącej, wspólnej kadencji, w osobie Pana Macieja Kołsuta. Pan Maciej Kołsut został powołany do pełnienia funkcji
 • Powołanie Rady Nadzorczej KBJ na nową kadencję

  Zarząd KBJ S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2014 r. powołało na nową kadencję Radę Nadzorczą KBJ w składzie: - Wojciech Jankowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Dariusz Strączyński - Członek Rady Nadzorczej, - Wojciech Brzeski - Członek Rady Nadzorczej, - Michał Kalisiński - Członek Rady Nadzorczej, - Artur Kaźmierczak - Członek Rady Nadzorczej. Informacje dotyczące
 • Powołanie członka Rady Nadzorczej przez ZWZ PZ CORMAY S.A. w dniu 18.06.2014 r.

  Raport bieżący nr 39/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZgodnie z § 5 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) informu