Biznes - cudzoziemcy w Polsce

Artykuły - Cudzoziemcy w Polsce (7)

 • Imigranci zarobkowi przedłużają pozwolenia na pracę nad Wisłą

  Imigranci zarobkowi przedłużają pozwolenia na pracę nad Wisłą

  85 proc. cudzoziemców pracujących nad Wisłą woli zostać w Polsce na czas trwania pandemii. Prawie dwie trzecie zamierza skorzystać z automatycznego przedłużenia ważności dokumentów zezwalających na pobyt i pracę w Polsce - wynika z badania "Pracownik zagraniczny w dobie pandemii", przeprowadzonego przez EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Miliony Niemców na zakupach w Polsce. Ukraińcy wydają przeciętnie 799 zł

  Miliony Niemców na zakupach w Polsce. Ukraińcy wydają przeciętnie 799 zł

  9,8 mld zł - tyle w I kw. wydali cudzoziemcy w naszych sklepach, na bazarach, w restauracjach i różnych punktach usługowych. Najwięcej zostawili przyjezdni zza zachodniej granicy, ale pod względem wydatków na osobę wygrywają Ukraińcy.
 • Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce

  Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce

  W 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 296,4 mln osób i było to o 3,2% więcej niż w roku 2017, z tego 175,4 mln dotyczyło cudzoziemców i 121,0 mln Polaków. Według danych lądową granicę Polski z Ukrainą w 4 kw. 2018 przekroczyło 4,9 mln osób (ruch w obie strony, liczone też kilkukrotne przejścia przez jedną osobę), co oznacza spadek o 5,9% r/r. Granicę z Białorusią przekroczono 2 mln razy, o 4,3% rzadziej niż przed rokiem. Dane wpisują się w obserwowaną w 2018 tendencję hamowania napływu pracowników z kierunku wschodniego do Polski. Szacunkowa wartość wydatków poniesionych przez cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską spadła o 34,7% mniej niż w roku 2017.
 • MSWiA: Cudzoziemiec poszukujący pracy będzie musiał posiadać min. 200 zł

  MSWiA: Cudzoziemiec poszukujący pracy będzie musiał posiadać min. 200 zł

  Cudzoziemiec poszukujący pracy w Polsce, a także inni cudzoziemcy, m.in. wykonujący działalność gospodarczą, czy podejmujący naukę, będą musieli posiadać od 200 do 2.500 zł, na pokrycie kosztów podróży powrotnej - wynika z projektów rozporządzeń MSWiA, zamieszczonych w RCL, wykonujących upoważnienie ustawowe.
 • Skarbówka zapyta cudzoziemca o PESEL

  Skarbówka zapyta cudzoziemca o PESEL

  Sporządzanie informacji PIT-11 za 2018 r. może nastręczyć trudności pracodawcom zatrudniającym obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL.
 • Cudzoziemcy szukają kredytów w Polsce, coraz częściej to Ukraińcy

  Cudzoziemcy szukają kredytów w Polsce, coraz częściej to Ukraińcy

  Ponad pół miliona kont w polskim systemie bankowym należy do obcokrajowców. Coraz więcej do obywateli Ukrainy. Zaciągnęli oni dotychczas w polskich bankach ponad 8 tys. kredytów na łączną kwotę 43,6 mln zł. Obecnie spłacają 5,1 tys. zobowiązań na łączną wartość 7,7 mln zł, czyli na jedną osobę wypada 1511 zł.
 • Nieruchomości: Ukraińcy wyprzedzili Brytyjczyków i Niemców

  Nieruchomości: Ukraińcy wyprzedzili Brytyjczyków i Niemców

  Cudzoziemcy w Polsce już odpowiadają za ok. 7 proc. zakupów mieszkań. Popyt z ich strony rośnie, szczególnie wśród osób przyjeżdżających zza wschodniej granicy. Ukraińcy wyprzedzili pod tym względem Brytyjczyków i Niemców.