Biznes - Crowley

Artykuły - Crowley (16)

 • Połączenie Netia S.A. z jej spółką zależną CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.)

  Raport bieżący nr 78/2012Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Netii S.A. (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 31 sierpnia 2012 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki z jej spółką jednoosobową ("Połączenie"), działającą pod firmą CDP Netia sp. z o.o., dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana"). Spółka Prze
 • Znana marka znika z naszego rynku za 130 mln złotych

  Znana marka znika z naszego rynku za 130 mln złotych

  Przygotowania do działania pod jednym szyldem trwają od kilku miesięcy, kiedy Netia kupiła Telefonię Dialog i Crowley Data Poland. Ze względu na większą rozpoznawalność, marką wiodącą pozostanie Netia, co oznacza, że dwie pozostałe będą powoli znikać z rynku. Proces ma potrwać dwa lata. Władze spółki deklarują, że oszczędności z tytułu połączenia wyniosą 130 mln zł.
 • Stanowisko Zarządu Netii SA w sprawie połączenia Netia SA z CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.)

  Raport bieżący nr 49/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Netii SA ("Spółka" lub "Netia") przekazuje stanowisko dotyczące połączenia Spółki z CDP Netia Sp. z o.o. - dawniej "Crowley Data Poland sp. z o.o." (dalej "CDP Netia"). Wyżej wymienione połączenie jest elementem projektu integracyjnego spółek z Grupy Netia, którego celem jest zbudowanie większej, bardziej efektywnej i bardziej konk
 • Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Netia SA z CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.)

  Raport bieżący nr 37/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Niniejsze zawiadomienie wykonywane jest w związku z planowanym połączeniem Netia SA z CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.). Połączenie odbywa się zgodnie z Planem Połączenia ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 29 marca 2012 roku oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 69 z dnia 6 kwietnia 2012 r. Netia SA stosownie do art. 504 Kodeksu spół
 • Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Netii SA z CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.)

  Raport bieżący nr 29/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Niniejsze zawiadomienie wykonywane jest w związku z planowanym połączeniem Netii SA z CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z o.o.). Połączenie odbywa się zgodnie z Planem Połączenia ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 29 marca 2012 roku oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 69 z dnia 6 kwietnia 2012 r. Netia SA stosownie do art. 504 Kodeksu spół
 • Netii przejęć ciąg dalszy?

  Netii przejęć ciąg dalszy?

  Po przejęciu Telefonii Dialog, Crowley Data Poland i kilkudziesięciu lokalnych sieci internetowych, Netia przymierza się do kolejnych zakupów. Na celowniku m.in. TK Telekom i Exatel. Dzięki akwizycjom operator pozyskał ok. 140 tys. abonentów i trzy razy więcej zasobów sieciowych.
 • Plan połączenia Netii z jej spółką zależną Crowley Data Poland sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 22/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Netii S.A. (dalej "Spółka" lub "Netia") informuje, że została podjęta decyzja o połączeniu Spółki z jej spółką jednoosobową działającą pod firmą Crowley Data Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000023814), zwaną dalej "Spółką Przejmowaną". Zarząd Spółki oraz Zarząd Spółki Przejmowanej podpisali w dniu 28 marca 2012 roku Plan Połącz
 • Netia liczy na synergię

  Netia zakłada, że ogłoszenie końcowych celów synergii w związku z akwizycjami Telefonii Dialog i Crowley Data Poland nastąpi równolegle z publikacją wyników za I kw. 2012 roku w maju - poinformowała spółka w komunikacie.
 • Informacja poufna - nabycie udziałów Crowley Data Poland sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 73/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Netia S.A. ("Netia") informuje, że w dniu 14 grudnia 2011 r. Netia, jako kupujący, nabyła od Crowley Data, LLC oraz Crowley Poland, LLC ("Sprzedający"), 197.862 udziały spółki Crowley Data Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("CDP"), które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym CDP i reprezentują 100% głosów na zgromadzeniu wspólnikó
 • Zielone światło dla Netii

  Netia jest niezależnym operatorem telefonii stacjonarnej oraz świadczy usługi telekomunikacyjne np. stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu, transmisji danych i dzierżawy łączy. Crowley Data Poland należy do grupy kapitałowej Crowley, skupiającej podmioty działające w sektorze telekomunikacyjnym i nowych technologii.