cool

Artykuły - Cool (159)

 • Kiedy mężczyźni przestają dbać o siebie?

  Kiedy mężczyźni przestają dbać o siebie?

  Mężczyźni tracą zainteresowanie trendami w modzie i byciem "cool" w wieku lat 46, wskazują najnowsze badania. W przypadku kobiet ten okres wydłuża się dodatkowo o 13 lat, co oznacza, że panie do 59 roku życia starają się utrzymać młodzieńczy wygląd.
 • Cool Marketing chce zmiany postępowania upadłościowego na likwidacyjne

  Cool Marketing chce zmiany postępowania upadłościowego na likwidacyjne

  Zarząd Cool Marketing, producenta artykułów reklamowych, złożył do sądu wniosek o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjne.
 • Co jest cool? Justin Bieber i okulary!

  Co jest cool? Justin Bieber i okulary!

  Okulary przeciwsłoneczne? Jazz? Justin Bieber? Pytaniem, co w dzisiejszych czasach jest cool zainteresowali się nawet naukowcy. I jak się okazało, odpowiedź wcale nie jest łatwo znaleźć.
 • Raport okresowy za III kwartal 2012 r

  Zarząd Spółki Cool Marketing SA ("Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2012 roku Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Osoby reprezentujące spółkę:Edyta Rataszewska - Prezes Zarzadu
 • Judi Dench jest "cool"

  Judi Dench jest "cool"

  Gwiazda "Skyfall" Judi Dench nie kryła zadowolenia, kiedy dowiedziała się, że jej nazwisko stało się w londyńskim slangu odpowiedniku "cool".
 • Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 10/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Cool Marketing S.A. informuje, że w dniu 24 października 2012 roku otrzymał od Pana Piotra Wiśniewskiego członka Rady Nadzorczej rezygnację członkostwa w tym organie Spółki z dniem 31 października 2012 roku. § 3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na r
 • Autoryzowany Doradca

  Raport bieżący nr 9/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Cool Marketing S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż 6 września otrzymała od EBC Solicitors SA informację o rozwiązaniu umowy o świadczeniu usług Autoryzowanego Doradcy bez okresu wypowiedzenia w związku z naruszeniem przez Cool Marketing SA postanowień dotyczących zasad dokonywania rozliczeń miedzy stronami. Jednocześnie Emitent inform
 • Raper obezwładnił włamywacza

  Raper obezwładnił włamywacza

  Amerykański hiphopowiec LL Cool J złapał złodzieja na gorącym uczynku.
 • Raport kwartalny Cool Marketing S.A. za II kwartał 2012 roku.

  Zarząd Cool Marketing Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje raport kwartalny Spółki za II kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1) w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Edyta Rataszewska - Prezes Zarządu
 • Korekta raportu nr 12/2012 z dnia 15 maja 2012 r.- Raport kwartalny Cool Marketing S.A za I kwartał 2012 roku

  Zarząd Cool Marketing S.A z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje korektę raportu nr12/ 2012 z dnia 15 maja 2012 - Raport kwartalny Cool Marketing S.A. za I kwartał 2012 roku. Korekta związana jest z weryfikacją danych finansowych Emitenta oraz sugestii biegłego rewidenta w zakresie przyjętych metod księgowości niektórych pozycji bilansowych. W załączeniu: 1/ korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku; 2/ ujednolicony tekst raportu