chwasty

Artykuły - Chwasty (5)

 • Niezwykły robot do usuwania chwastów

  Niezwykły robot do usuwania chwastów

  Na farmie w Santa Maria w Kalifornii duży pomarańczowy robot oddziela kalafiory od chwastów. Wszystko to odbywa się automatycznie.
 • Polacy stworzyli skuteczne i bezpieczne herbicydy

  Polacy stworzyli skuteczne i bezpieczne herbicydy

  Biolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli innowacyjne pod względem struktury chemicznej związki chemiczne wykazujące się bardzo wysoką skutecznością zwalczania chwastów. Dotychczasowe testy toksykologiczne dowodzą, że odkryte cząsteczki są również bezpieczne dla człowieka i środowiska.
 • Komisja Europejska nie wyklucza zmiany wniosku ws. glifosatu

  Komisja Europejska nie wyklucza zmiany wniosku ws. glifosatu

  Parlament sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, dotyczącej odnowienia kontrowersyjnej licencji glifosatu na kolejne 10 lat. Posłowie uważają, że UE powinna przygotować plany wycofania tej substancji z rynku, zaczynając od kompletnego zakazu używania jej w gospodarstwach domowych oraz w rolnictwie, jeśli istnieją alternatywne rozwiązania (takie jak "zintegrowane systemy zwalczania szkodników) pozwalające na skuteczną ochronę przed chwastami.
 • Parabanki jak chwasty. Na miejscu wyrwanego wyrasta kolejny

  Parabanki jak chwasty. Na miejscu wyrwanego wyrasta kolejny

  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego analizuje przepływy na kontach Amber Gold oraz sprawdza, w jakie miejsce przetransferowane zostały z nich pieniądze. Resort finansów, Komisja Nadzoru Finansowego i Związek Banków Polskich zastanawiają się z kolei, co zrobić, by zminimalizować ryzyko powstawania parabanków i piramid finansowych w przyszłości. KNF już pracuje nad uelastycznieniem rekomendacji T i S - obie ograniczyły dostęp Polaków do finansowania bankowego. Ale to za mało.
 • Wybór Rafała Chwasta na Prezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

  Zarząd Spółki informuje, że Rafał Chwast Wiceprezes Zarządu ComArch SA został wybrany na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest dobrowolną organizacją samorządową spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie istniejącą od 1993 roku. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w kształtowaniu regulacji rynku kapitałowego. Korzystając z doświadczeń swoich członków oraz pomocy niezależnych ekspertów Stowarzyszenie zabiega oto, aby

Filmy - Chwasty (1)