centrum handlowe]

Artykuły - Centrum handlowe] (168)

 • Podpisanie umowy na roboty budowlane dotyczącej wykonania robót drogowych i sieciowych przy obiekcie Centrum Handlowe „Libero” w Katowicach. - wartość 38,9 mln zł.

  Raport bieżący nr 33/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd ERBUD S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2017 roku Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia (dalej Wykonawca) – spółka zależna w 90% od Emitenta, zawarła z "Galeria Libero – Projekt Echo – 120 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, (dalej: Zleceniodawca), umowę na wy
 • Powzięcie wiadomości o wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny uchylającego decyzje ustalające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia – budowy Centrum Handlowego Wilanów

  Raport bieżący nr 4/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Globe Trade Centre S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. powzięła informację, że Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zarówno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie i Prezydenta m. st. Warszawy ustalające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia – budowy Centrum Handlowego Wilanów.
 • Rozlicz PIT-a w centrum handlowym

  Rozlicz PIT-a w centrum handlowym

  W piątek i sobotę pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na osoby rozliczające PIT w kilkudziesięciu galeriach handlowych w całym kraju. Pomogą wypełnić zeznanie podatkowe i wysłać je elektronicznie bezpośrednio do urzędu skarbowego. Akcja odbędzie się w 93 galeriach w 72 miastach w całej Polsce.
 • Aktualizacja informacji nt. umowy na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś

  Raport bieżący nr 12/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 oraz nr 39/2015 w sprawie umowy zawartej pomiędzy Unibep S.A. (Spółka) a Triniti Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie (Zamawiający) na realizację centrum handlowego w Grodnie w Republice Białoruś (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 46/2016 w sprawie zawarcia przez Zamawiającego umowy dotyczącej finansowania realizacji inwestycji objętej Umową (Kre
 • Raport: Czy Polacy chcą zakazu handlu w niedziele?

  Raport: Czy Polacy chcą zakazu handlu w niedziele?

  Lokalizacja (65 proc.), promocje (62 proc.), a także dostępność do ulubionych marek (48 proc.) - to najważniejsze czynniki, które powodują, że wybieramy dane centrum handlowe. Co więcej, ponad połowa respondentów (51 proc.) jest przekonanych, że zakaz handlu w niedziele wpłynie negatywnie na gospodarkę - to wnioski z raportu pt. "Wizerunek Galerii Handlowych oczami Polaków" przeprowadzonego na zlecenie agencji Procontent Communication.
 • Zawarcie umowy dotyczącej nabycia udziałów w Centrum Handlowe Brukowa Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Raport bieżący nr 5/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd TXM S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 24 stycznia 2017 r. umowy sprzedaży udziałów ("Umowa”) z Centrum Handlowe Brukowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("Sprzedający”) (Sprzedający jest podmiotem powiązanym z Emitentem poprzez osobę Radosława Wiśniewskiego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz funkcję Prezesa Zarządu Sprzedającego,
 • Nowy sklep Ikea spodziewany jesienią 2018 r.

  Nowy sklep Ikea spodziewany jesienią 2018 r.

  Nowy sklep Ikea spodziewany jest w Zabrzu do jesieni 2018 r., a przylegające do niego centrum handlowe - parę miesięcy później. Miasto, które sprzedało grunty pod inwestycję, sygnalizuje, że jej realizacja będzie się wiązała z utrudnieniami przy głównej arterii drogowej w regionie.
 • Powzięcie wiadomości o wydaniu decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę Centrum Handlowego Wilanów

  Raport bieżący nr 20/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Globe Trade Centre S.A. (“Spółka”) powzięła informację, że Prezydent Miasta St. Warszawy wydał decyzję w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę Centrum Handlowego Wilanów, objętego wnioskiem z dnia 19 sierpnia 2014 r. Główną przyczyną wydania decyzji odmownej była rozbieżność w interpretacji prawa pomiędzy Spółką a Prezydentem Miasta St. Warszawy w zakresie postanowień miejscoweg
 • Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane – Wykonanie stanu surowego obiektu - Centrum Handlowe „LIBERO” w Katowicach przy ul. Kościuszki i przy ul. Kolejowej – o wartości 75 mln zł.

  Raport bieżący nr 63/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ERBUD S.A. (dalej Emitent) informuje, że w dniu 5 września 2016 roku została zawarta umowa o roboty budowlane na niżej określonych warunkach: LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU 1 Data zawarcia kontraktu 05 września 2016 r. 2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "Galeria Katowice - Projekt Echo - 120 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka koman
 • Podpisanie Aneksu nr 3 do znaczącej umowy na budowę Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego GALERIA MŁOCINY

  Raport bieżący nr 60/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 został podpisany Aneks nr 3 do Umowy na budowę Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego GALERIA MŁOCINY zmieniający termin wejścia w życie Umowy w wyniku spełnienia się łącznie dwóch warunków z dnia 31 sierpnia 2016 na dzień 15 września 2016. Wspomniane warunki to: a) doręczenie Generalnemu Wykonawcy oświadczenie Instytuc