Centrozap SA

Artykuły - Centrozap SA (985)

 • Odszkodowanie Ideon SA - wyrok Sądu Apelacyjnego wraz z uzasadnieniem

  Raport bieżący nr 62/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Ideon SA otrzymał w dniu dzisiejszym wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25 października wraz z uzasadnieniem. Sprawa dot. sporu Emitenta przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, Izbie Skarbowej w Katowicach i I Urzędowi Skarbowemu w Katowicach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku Ideon SA (dawniej Centrozap SA
 • Odszkodowanie Ideon SA - przyznanie odszkodowania

  Raport bieżący nr 61/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta informuje, że Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu dzisiejszym w sporze Emitenta przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, Izbie Skarbowej w Katowicach i I Urzędowi Skarbowemu w Katowicach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku Ideon SA (dawniej Centrozap SA) wskutek niezgodnych z prawem działań organów skarbowych
 • Odszkodowanie Ideon SA - zakończenie postępowania

  Raport bieżący nr 58/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta informuje, że Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu dzisiejszym w sporze Emitenta przeciwko Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku Ideon SA (dawniej Centrozap SA) wskutek niezgodnych z prawem działań organów skarbowych przy wykonywaniu władzy publicznej, wobec braku wniosków stron, postanowił zakończyć p
 • Odszkodowanie Ideon SA - termin rozprawy

  Raport bieżący nr 51/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta informuje, że Sąd Okręgowy w Katowicach wyznaczył na dzień 11 października 2012r. na godz. 13.00 rozprawę w sporze Emitenta przeciwko Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku Ideon SA (dawniej Centrozap SA) wskutek niezgodnych z prawem działań organów skarbowych przy wykonywaniu władzy publicznej. O
 • Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZA Ideon SA w dniu 28.06.2012r.

  Raport bieżący nr 44/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Centrozap S.A. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki, które zakończyło się w dniu 28 czerwca 2012 roku: 1. CMS S.A. Katowice, ul. Powstańców 34, ilość akcji: 50.171.640, ilość głosów: 50.171.640, udział w kapitale zakładowym Spółki 14,61%, co dawało 78,25% głosów na ZWZ Spółki. 2. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A., Katowice ul. Mickie
 • Odszkodowanie Ideon SA - opinia biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 39/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym do Sądu Okręgowego w Katowicach wpłynęła opinia biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd, sporządzona zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego, w sprawie przeciwko Skarbowi państwa - Dyrektorowi Urzędu Skarbowego w Katowicach i Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego w Katowicach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w maj
 • Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

  Raport bieżący nr 31/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Emitenta informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 22 maja 2012 roku (Rynek Główny GPW) o następującej treści: "Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki CENTROZAP SA (PLCNTZ00010) na IDEON SA, począwszy od dnia 23 maja 2012 roku akcje spółki będą notowane
 • Zmiana nazwy Emitenta na IDEON SA

  Raport bieżący nr 27/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Emitenta informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie zarejestrowania zmiany nazwy Emitenta. Emitent niniejszym informuje, że z dniem dzisiejszym Spółka używać będzie nazwy Ideon Spółka Akcyjna (skrót Ideon SA). Adres i siedziba Spółki nie u
 • Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011r.

  Raport bieżący nr 26/2012Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd Centrozap S.A. przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2011. Wykaz raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c oraz stronach internetowych Spółki: www.centrozap.pl Załączniki: Plik
 • Znacząca umowa energetyczna

  Raport bieżący nr 25/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Centrozap SA informuje, że w ramach działalności w zakresie handlu energią elektryczną prowadzonej na Towarowej Giełdzie Energii SA z siedzibą w Warszawie zawarł w okresie od 11 kwietnia 2012 roku do 25 kwietnia 2012 roku szereg transakcji kupna/sprzedaży na łączną wartość 31.691,5 tys. zł netto z terminem dostawy od 12 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku. Największą