Biznes - Centra usług wspólnych

Artykuły - Centra usług wspólnych (1)

  • Rząd przegrywa z urzędnikami

    Rząd przegrywa z urzędnikami

    Zalecenia, audyty, ustawa, a nawet prośby premiera nie zmniejszyły liczby pracowników administracji do stanu z 2008 r. Kolejną porażką okazały się próby powołania centrów usług wspólnych.