buy back

Synonimy:
skup akcji własnych,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Buy back (1598)

 • JR HOLDING przeznaczy do 5 mln zł na program buy-back

  JR HOLDING, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., przeznaczy środki w wysokości do 5 mln zł na realizację programu skupu akcji własnych. Emitent liczy również na dalszy rozwój segmentu biznesowego związanego z branżą Odnawialnych Źródeł Energii.
 • JR HOLDING S.A. chce przeznaczyć do 5 mln zł na skup akcji własnych

  JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zamierza przeznaczyć kwotę do 5 mln zł na program skupu akcji własnych. Emitent bardzo dobrze ocenia także rozwój swojego nowego segmentu biznesowego związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii.
 • ABS Investment przeznaczy do 1 mln zł na skup akcji własnych B

  ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zamierza przeznaczyć kwotę do 1 mln zł na skup akcji własnych B. Emitent opublikował także Regulamin swojego drugiego Programu Buy-backu.
 • TVN skupi do 7,5 mln akcji własnych za 20 zł za jedną akcję

  Grupa TVN uruchomiła drugi etap uchwalonego przez kwietniowe walne zgromadzenie programu nabywania akcji własnych. Drugi etap obejmuje skup do 7,5 mln sztuk akcji własnych za cenę 20 zł - podał TVN w komunikacie.
 • Asseco Poland nie wyklucza uruchomienia buy-backu

  Asseco Poland nie wyklucza uruchomienia programu skupu akcji własnych - wynika z wypowiedzi prezesa spółki Adama Górala.
 • NWZA DM IDMSA zdecydowało o kolejnym skupie akcji własnych

  Obradujące 7 grudnia NWZA DM IDMSA (GPW: IDM) udzieliło spółce upoważnienia do realizacji kolejnego, czwartego już, skupu akcji własnych. W ramach buy-backu broker może nabyć do 21,8 mln walorów stanowiących 10 proc. kapitału zakładowego DM IDMSA. Uchwałę w sprawie skupu poparli wszyscy akcjonariusze obecni na NWZA brokera.
 • Asseco Poland planuje skup akcji własnych za maksymalnie 450 mln zł

  Asseco Poland planuje skup maksymalnie 25.596.623 akcji własnych za maksymalnie 450 mln zł w celu umorzenia - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZA zwołane na 3 listopada.
 • Skup akcji własnych

  Raport bieżący nr 50/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych przyjętego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 6 września 2011 roku, otrzymał od Erste Securities Polska S.A. (Dom Inwestycyjny) informację o nabyciu 7 października 2011 roku przez Dom Inwestycyjny na własny rachunek 18.200 sztuk akcji Spółki. Zgodnie z zapisami umowy o świa
 • Skup akcji własnych.

  Raport bieżący nr 158/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Nawiązując do treści Raportów bieżących nr 033/2011 z dn. 6 maja 2011 r. oraz nr 037/2011 z dn. 16 maja 2011 r., na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa ni
 • Skup akcji własnych

  Raport bieżący nr 135/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA informuje, że w dniu 7 października 2011 r. otrzymał informację z Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie, że w dniu 7 października 2011 r. wykonując postanowienia Umowy o świadczeniu usług maklerskich z dnia 9 sierpnia 2010 r., działając w imieniu własnym i na zlecenie Polskiej Grupy Farmaceutyczne SA, Dom Inwestycyjny BR