"BUK"

Artykuły - "BUK" (3)

 • Ruszył zbiory owoców buka

  Ruszył zbiory owoców buka

  Około 5 ton bukwi, czyli owoców buka zamierzają zebrać w tym roku zachodniopomorscy leśnicy.
 • Termin WZA

  Zarząd FER S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 29 czerwca 2004 roku o godz.13.00 w siedzibie Spółki tj. Buk, ul.Dobiezyńska 56. Proponowany porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór przewodniczącego obrad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego FER S.A.
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 02.12.2003 roku została zawarta umowa nr 044/8/2003 pomiędzy "Wavin Metalplast-Buk" Sp. z o.o. z siedzibą w Buku, ul. Dobieżyńskiego 43 a "Hydrobudowa Śląsk" S.A. w Katowicach Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów budowlanych, takich jak: rury, kształtki, studzienki. Orientacyjna cena kontraktowa: 1.789.158,97 PLN (brutto). Ostateczna wartość umowy uzależniona jest od ilości złożonych i zrealizowanych zamówień,