budżety domowe

Artykuły - Budżety domowe (2)

  • GUS: Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r.

    GUS: Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r.

    W 2020 r. nieznacznie poprawiła się sytuacja dochodowa gospodarstw domowych, jednak dynamika zmian była niższa niż w roku poprzednim podał GUS. Zmieniła się struktura i poziom wydatków w następstwie pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń. Gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek dysponowały najwyższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę 2238 zł oraz poniosły największe przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę 1412 zł. Najniższym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na jedną osobę w roku ubiegłym dysponowały gospodarstwa domowe rencistów, ich sytuacja się pogarsza.
  • Finanse Polaków: 10 rekordów naszych portfeli

    Finanse Polaków: 10 rekordów naszych portfeli

    Ostatnie tygodnie przyniosły masę danych, które pokazują potężne zmiany ważne dla budżetów domowych Polaków. Na wyścigi rezygnujemy z lokat, kupujemy obligacje, ziemie i mieszkania, a przy tym wszystkim chcemy się zadłużać najszybciej w historii.