bre

Artykuły - Bre (3976)

 • PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.)

  Raport bieżący nr 16/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 19 października 2015 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna, przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 31 października 2016 roku. Zmianie ulega wysokość udzielonego kredytu, okres j
 • Podpisanie umów powiązanych ze sprzedażą akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

  Raport bieżący nr 21/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacjiW nawiązaniu do raportów bieżących nr 84/2014 z 12 września 2014 r. i 15/2015 z 27 marca 2015 r. dotyczących sprzedaży akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ("BRE TUiR”) z siedzibą w Warszawie na rzecz Avanssur société anonyme z siedzibą Suresnes, Francja ("Avanssur”) (podmiot z Grupy AXA), Zarząd mBanku S.A. ("Bank”) info
 • Sprzedaż akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na rzecz Avanssur société anonyme

  Raport bieżący nr 15/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacjiW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2014 z 12 września 2014 r. dotyczącego umowy sprzedaży akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ("BRE TUiR”) z siedzibą w Warszawie na rzecz Avanssur société anonyme z siedzibą Suresnes, Francja ("Avanssur”) (podmiot z Grupy AXA), Zarząd mBanku S.A. ("Bank”) informuje, iż w związku ze
 • Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. przez Avanssur société anonyme

  Raport bieżący nr 14/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacjiW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2014 z 12 września 2014 r. dotyczącego umowy sprzedaży akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ("BRE TUiR”) z siedzibą w Warszawie na rzecz Avanssur société anonyme z siedzibą Suresnes, Francja ("Avanssur”) (podmiot z Grupy AXA), Zarząd mBanku S.A. ("Bank”) informuje o podjęciu w dniu
 • Zgoda Prezesa UOKiK na przejęcie przez Avanssur société anonyme spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

  Raport bieżący nr 104/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacjiW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2014 z 12 września 2014 roku dotyczącego umowy sprzedaży akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Avanssur société anonyme z siedzibą w Suresnes, Francja, Zarząd mBanku S.A. zgodnie z informacją powziętą w dniu 13 listopada 2014 roku podaje do wiadomości, że Prezes Ur
 • Korekta raportu w sprawie rozwiązania umowy z BRE Bank S.A., która spełniała kryterium umowy znaczącej

  Raport bieżący nr 19/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Spółki Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo–Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka”) informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nieprawidłowo wskazał datę rozwiązania umowy: Było: Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Spółka”) informuje o rozwiązaniu w dniu 10 grudnia 201
 • PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.)

  Raport bieżący nr 20/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21 października 2014 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna, przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 30 października 2015 roku. Zmianie ulega okres spłaty kredytu. Pozostałe warunk
 • Rozwiązanie umowy z BRE Bank S.A., która spełniała kryterium umowy znaczącej

  Raport bieżący nr 19/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Spółka”) informuje o rozwiązaniu w dniu 10 grudnia 2010 roku Umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN wraz z późniejszymi aneksami (dalej: "Umowa”) zawartej z mBank S.A. (wcześniej BRE Bank S.A.), o której Spółka raportowała w RB 36/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku. Na podstawie ostatniego
 • PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A. (POPRZEDNIO BRE BANK S.A.)

  Raport bieżący nr 19/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 25 września 2014 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), poprzednio BRE Bank Spółka Akcyjna, przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 31 października 2014 roku. Zmianie ulega okres spłaty kredytu. Pozostałe warunki um
 • Umowa sprzedaży akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na rzecz Avanssur SA

  Raport bieżący nr 84/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) podaje do wiadomości, że w dniu 11 września 2014 roku spółka zależna Banku Aspiro S.A. ("Aspiro”), będąca akcjonariuszem spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ("BRE TUiR”), zawarła z Avanssur SA umowę dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE TUiR tj. 15.741.177 akcji uprawniających do