brak dokumentów

Artykuły - Brak dokumentów (2)

  • Brak dokumentów celnych uniemożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki VAT 0 proc.

    Usługa transportu międzynarodowego co do zasady podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0 proc. Jednak brak dokumentów celnych potwierdzających fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania skutkuje brakiem możliwości zastosowania stawki zerowej podatku VAT. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15.09.2015 r. nr IBPP4/4512-208/15/BP.
  • Nawet 32 tysiące złotych grzywny za brak dokumentu!

    Nawet 32 tysiące złotych grzywny za brak dokumentu!

    Ministerstwo Finansów zaproponowało karę grzywny za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Obecnie karać za niezłożenie sprawozdania może tylko sąd, ale tylko połowa spółek złożyła dotąd w sądzie sprawozdania finansowe za 2011 r. Wysokość grzywny będzie zależeć od wielkości minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Obecnie to od 160 zł do 32 tys. zł.