Biznes - BoomBit

Artykuły - BoomBit (5)

 • Ustalenie ceny maksymalnej akcji BoomBit S.A.

  Raport bieżący nr 5/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. spółka współkontrolowana BoomBit S.A. (dalej: Spółka) w zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksie do prospektu emisyjnego, podała decyzję o ustaleniu wysokości ceny maksymalnej na poziomie 35,50 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję oferowaną.
 • BoomBit planuje pozyskać z emisji ok. 46,2 mln zł

  BoomBit planuje pozyskać z emisji akcji serii C ok. 46,2 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Ofertą objętych jest do 1,3 mln nowych akcji serii C oraz do 1,52 mln akcji serii B, oferowanych przez obecnych akcjonariuszy. Zarząd chce rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 40-80 proc. skonsolidowanego zysku netto, począwszy od zysku za 2019 rok.
 • Publikacja prospektu emisyjnego spółki BoomBit S.A.

  Raport bieżący nr 4/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. spółka współkontrolowana BoomBit S.A. (dalej: Spółka) opublikowała na swojej stronie, pod adresem boombit.com prospekt emisyjny. Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie Emitent zamierza sprzedać maksymalnie do 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela Spółki. Emitent aktualnie posiada akcje
 • Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego BoomBit S.A.

  Raport bieżący nr 3/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki współkontrolowanej BoomBit S.A. (dalej: Spółka). Aktualnie Emitent posiada 33,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki. W ramach pierwszej oferty publicznej oprócz emisji nowych akcji przez Spółkę, obecni akcjonariusze będą oferować do sprzedaży czę
 • Ostateczne rozliczenie ceny nabycia spółki zależnej w spółce BoomBit S.A.

  Raport bieżący nr 2/2019Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: "Spółka” lub "ATM Grupa”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. otrzymał od zarządu spółki zależnej BoomBit S.A. (dawniej: Aidem Media Sp. z o.o.; dalej: "BoomBit”), ostateczne rozliczenie ceny n