Biznes - biodro

Artykuły - Biodro (1)

  • Zawarcie umowy ze spółką Biodro Records Sp. z o.o.

    Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż w dniu 16 grudnia 2009 roku wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa od Biodro Records Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji pozwalającej na digitalizacjęi opracowanie utworów z katalogu Licencjodawców oraz dystrybucję treści multimedialnych (dzwonków muzycznych, pełnych utworów muzycznych, ringbacków - muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenie). Biodro Records sp. z o.o. reprezentuje katalog muzyki al