bio

Artykuły - Bio (214)

 • Informacje uzupełniające do raportu rocznego 2013 oraz raportu kwartalnego za IQ 2014

  Zarząd Spółki Wratislavia-BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu zaświadczenie o zgodności wskaźnika dług netto/EBITDA za okres 01/04/2013-31/03/2014 oraz informację o wartości nabytych usług od Udzielającego Zabezpieczenia za II półrocze 2013 roku Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Cata
 • Raport roczny za rok 2013

  Zarząd Spółki Wratislavia-BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta oraz raport roczny Akwawit-Polmos S.A. (Udzielający Zabezpieczenia) wraz z opiniami i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013 oraz zaświadczenie o zgodności wskaźnika. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alt
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

  Zarząd spółki Wratislavia-BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach: - raport roczny za 2013 rok: 22 maja 2014r. - raport półroczny za pierwszą połowę 2014 roku: 30 września 2014r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust.1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Inform
 • Raport kwartalny za I kwartał 2014

  Zarząd Spółki Wratislavia-BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:GRZEGORZ ŚLAK - PREZES ZARZĄDU
 • Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji serii D na dzień 23 kwietnia 2014 r.

  Zarząd Spółki Wratislavia-BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 476/2014 podjętą w dniu 17 kwietnia 2014 r. postanowił określić dzień 23 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 33.000 (trzydziestu trzech tysięcy) Obligacji serii D Spółki o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartoś
 • Raport bieżący 08/2014 - Zawarcie umowy zakupu udziałów spółki Carbo Bio sp. z o.o.

  Zarząd Esperotia Energy Investments S.A. (dalej Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 26 marca 2014 roku została zawarta umowa zakupu 100% udziałów spółki Carbo Bio sp. z o.o. Zgodnie z przyjętą przez Emitenta strategią mówiącą o tym, że będzie on konsolidować rynek biogazowy w Polsce poprzez przejmowanie projektów budowy biogazowni rolniczych posiadających prawomocne pozwolenie na budowę oraz wsparcie finansowe, np. w postaci dotacji, Emitent dokonał przejęcia
 • Uzyskanie dostępu do systemu EBI

  Wratislavia-BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 20.03.2014 r. uzyskała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z tym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Informacje bieżące i okresowe przekazywane będą przez Spółkę w języku polskim. Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały Nr 243/2013 oraz Nr 646/2011 Zarzą
 • Wykonanie istotnej umowy - zwrot kwoty pożyczki przez Wratislavia BIO w wysokości 28.000.000,00 zł

  Raport bieżący nr 28/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 24.04.2012r. informuje, że w dniu 20.12.2013r. spółka Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dokonała zwrotu całej kwoty pożyczki w wysokości 28.000.000,00 zł. wynikającej z Umowy pożyczki zabezpieczonej, zawartej z Emitentem w dniu 23.04.2012r. Umown
 • Prezentacja Selvita S.A. na konferencji inwestycyjnej "The 16th Annual BIO CEO & Investor Conference" w Nowym Jorku

  Zarząd Selvita S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości, iż Spółka spotka się z inwestorami i klientami z USA na jednej z największych branżowych konferencji "The 16th Annual BIO CEO & Investor Conference", która odbędzie się w dniach 10 - 11 lutego 2014 r. w Nowym Jorku. W konferencji, obejmującej wykłady, prezentacje spółek i spotkania bilateralne, uczestniczyć będą głównie fundusze inwestycyjne zaangażowane w spółki biotechnologiczne w USA i Europie poprzez wydzielony portfel life-scien
 • Rozwiązanie Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-076/10-00 ze spółką zależną.

  Zarząd Spółki Widok Energia S.A. ("Spółka", "Emitent") otrzymał informacje od Spółki zależnej "Widok Bio-Energia" Sp. z o.o., iż w dniu 25 lipca 2013 r. do siedziby Spółki zależnej wpłynęło pismo z Ministerstwa Gospodarki Departamentu Funduszy Europejskich o wypowiedzeniu Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-0076/10-00, projektu pt. "Budowa elektrociepłowni na biomasę Widok Energia w miejscowości Koniecwałd, powiat sztumski" zawartą w Warszawie w dniu 15-09-2011 r.. Zarząd Emitenta r

Filmy - Bio (1)

 • Rynek zdrowej żywności rośnie – konsumenci chcą ekologicznych produktów

  Świadomość konsumencka w Polsce stale rośnie. Coraz częściej zwraca się uwagę na zdrowy tryb życia. Kampanie, które są temu poświęcone, trwają już od kilku lat. Temat ten był poruszany z producentami – sieci handlowe chcą umieszczać takie produkty w swoich sklepach oraz informować o właściwościach wyrobów organicznych i BIO.