Best SA

Artykuły - Best SA (455)

 • Grupa BEST wydłuża termin zapisów na obligacje do 27 lutego

  W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów Grupa BEST wydłuży zapisy w ramach emisji obligacji do 27 lutego 2018 roku. 4-letnie obligacje BEST serii T2 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł są oprocentowane na poziomie WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 3,5 proc., co daje ponad 5,2 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.
 • Portfel Grupy BEST na koniec 2017 roku

  W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16 proc. wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, czyli o 31 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2016. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł.
 • Grupa BEST - pozyskanie inwestora finansowego

  - Polski rynek wierzytelności rozwija się w ostatnich kwartałach bardzo dynamicznie, co otwiera przed nami niezwykle obiecujące perspektywy rozwoju. Coraz więcej inwestorów obdarza nas zaufaniem.
 • Obligacje BEST serii R2 już przydzielone inwestorom

  BEST przydzielił inwestorom obligacje serii R2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Trafią one do portfeli 359 inwestorów. Spółka przyspieszyła termin przydziału z 31 stycznia na 18 stycznia z uwagi na szybsze zakończenie zapisów.
 • Dodatkowy tydzień zapisów na obligacje BEST

  Do 26 października przedłużone zostały zapisy na 4,5-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł.
 • BEST i Kredyt Inkaso prezentują strategię i cele dla połączonego podmiotu

  Zarządy BEST i Kredyt Inkaso zaprezentowały strategię dla nowego podmiotu, który powstanie w wyniku planowanego połączenia obu spółek, a także oczekiwane efekty wdrożenia tej strategii.
 • Grupa BEST notuje silny wzrost spłat wierzytelności i wyników finansowych

  Przychody operacyjne Grupy BEST za pierwsze trzy kwartały 2015 r. przekroczyły 101 mln zł, co oznacza wzrost o 40 proc. rok do roku. Spłaty wierzytelności, które są głównym źródłem przychodów, sięgnęły 64 mln zł (+66 proc.). Po dziewięciu miesiącach br. zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 61,5 mln zł, czyli więcej niż w całym 2014 r.
 • BEST finalizuje podział akcji

  21 września, dokonany zostanie podział akcji BEST w stosunku 1 do 4. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany - będzie to kurs zamknięcia z 18 września podzielony przez 4.
 • Pierwsza transakcja Haitong Bank w Polsce pod nową marką

  Pierwsza transakcja Haitong Bank w Polsce pod nową marką

  Haitong Bank SA oddział w Polsce wspierał BEST SA (BEST) w procesie przejęcia pakietu akcji KREDYT INKASO SA (KREDYT INKASO). Umowę przedwstępną dotyczącą zakupu 29,43 proc. akcji w KREDYT INKASO za 152,3 mln zł BEST podpisał 10 września.
 • BEST pozyska 60 mln zł z emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych

  BEST zakończył budowę książki popytu na 5-letnie obligacje serii L1. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 60 mln zł, a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,6 proc. w skali roku.