Bank BGŻ BNP Paribas

Artykuły - Bank BGŻ BNP Paribas (34)

 • Bank BGŻ BNP Paribas kupi podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska za 3,25 mld zł

  Bank BGŻ BNP Paribas kupi podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska za 3,25 mld zł

  Bank BGŻ BNP Paribas kupi podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska od Raiffeisen Bank International AG za 3,25 mld zł. Zamknięcie transakcji przewidywane jest w IV kwartale 2018 roku, a fuzja operacyjna w 2019 roku - poinformował bank w komunikacie.
 • Wielkanocny koszyk droższy o ok. 11 zł niż w 2017 r. - BGŻ BNP Paribas

  Wielkanocny koszyk droższy o ok. 11 zł niż w 2017 r. - BGŻ BNP Paribas

  Wartość tegorocznego "wielkanocnego" koszyka produktów żywnościowych będzie wyższa o ok. 11 zł niż rok wcześniej i wyniesie ok. 176 zł - wynika z analiz ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas.
 • Zmiana uchwały Rady Nadzorczej w sprawie warunkowego powołania Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

  Raport bieżący nr 65/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 30 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie warunkowego powołania Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zmiana dotyczy daty powołania Pana Tomasza Bogusa na stanowisko Preze
 • Zmiana terminu wejścia w życie rezygnacji Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

  Raport bieżący nr 64/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 30 lipca 2015 roku, Pan Józef Wancer złożył oświadczenie, na mocy którego zmienił termin wejścia w życie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z tym oświadczeniem, Pan Wancer będzie pe
 • Umowy kredytowe z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.

  Raport bieżący nr 21/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.07.2015 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas SA: 1. Aneksu do umowy kredytu obrotowego w wysokości 4,5 mln zł, na mocy którego wydłużono okres kredytowania do dnia 28.09.2016 r. Pozostałe warunki udzielenia tego kredytu nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym 2014. 2. Umowy o kredyt
 • Zawarcie przedwstępnych umów nabycia akcji Sygma Bank Polska S.A. i Laser Services Polska S.A.

  Raport bieżący nr 63/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: "Banku”, "BGŻ BNPP”) informuje o zawarciu w dniu 28 lipca 2015 roku z Sygma Banque SA, z siedzibą w Paryżu, Francja, przy ul. Rue de Londres 18, 75009 Paryż, Francja (dalej "Sygma Banque”), następujących umów: 1) przedwstępnej umowy nabycia akcji, zobowiązującej BGŻ BNPP oraz Sygma Banque do zawarcia przyrzeczonej u
 • Rezygnacja Członka Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

  Raport bieżący nr 62/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 27 lipca 2015 roku, Pan Wojciech Sass złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2015 roku. Pan Wojciech Sass poinformował, że zamierza podjąć nowe wyzwania zawodowe w sektorze ubezpieczeniowym. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 oraz §27 Rozporząd
 • Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH

  Raport bieżący nr 61/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) informuje, że w dniu 3 lipca 2015 roku, udzielił odpowiedzi w trybie art. 428 §5 Kodeksu spółek handlowych na pytania jednego z akcjonariuszy Banku Pana Zbigniewa Korczyka zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2015 r. Przygotowując odpowiedzi, Zarząd Banku miał na uwadze prz
 • BGŻ BNP Paribas - premiera marki połączonego banku

  BGŻ BNP Paribas - premiera marki połączonego banku

  Bank BGŻ BNP Paribas, który powstał w wyniku połączenia dwóch banków należących do międzynarodowej Grupy BNP Paribas, rozpoczyna działalność pod nową marką "BGŻ BNP Paribas". Już 29 czerwca klienci zobaczą wspólne logo i ponad 600 oddziałów w nowej odsłonie. Zmianie tej towarzyszy intensywna kampania marketingowa prezentująca markę i ofertę BGŻ BNP Paribas.
 • Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA

  Raport bieżący nr 41/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Vistal Gdynia SA (Spółka) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015 r. roku zawarł z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA (Bank) terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: 1.102.000,00 EUR – kurs forward 4,1670 PLN – data zapadalności 27 lipca 2015 r. 1.102.000,00 EUR – kurs forward 4,1775 PLN – data zapadalności 27 listopa

Filmy - Bank BGŻ BNP Paribas (1)

 • D. Winek: Trudna sytuacja polskiego sektora rolno-spożywczego

  Negatywne tendencje rynkowe odbijają się na kondycji sektora rolno-spożywczego. Przychody większości sektorów spadły w ciągu roku o kilkanaście procent. Najgorzej jest w segmencie przetwórstwa jabłek oraz na rynku mleka. Dariusz Winek, ekspert ds. rynków rolnych, przewiduje, że II półrocze przyniesie stopniową poprawę. Pozytywny trend już widoczny jest w handlu zagranicznym. Wielkość eksportu produktów rolno-spożywczych od stycznia do maja wzrosła o 6,8 proc. – W tej chwili wydaje się, że kluczowym czynnikiem oprócz embarga są ogólne negatywne tendencje, które występowały w 2014 roku, w szczególności w II półroczu 2014 roku, które doprowadziły do spadków cen – mówi Dariusz Winek, dyrektor departamentu analiz ekonomicznych, sektorowych i rynków rolnych Banku BGŻ BNP Paribas.