Bank BGŻ

Artykuły - Bank BGŻ (269)

 • Zmiany w nadzorze i zarządzie BGŻ BNP Paribas

  Zmiany w nadzorze i zarządzie BGŻ BNP Paribas

  Józef Wancer, dotychczasowy prezes banku BGŻ BNP Paribas, objął funkcję przewodniczącego rady nadzorczej banku BGŻ BNP Paribas. Na stanowisku prezesa zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zastąpił go, Tomasz Bogus.
 • Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem (zmiana znaczących umów)

  Raport bieżący nr 64/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwe
 • Moody’s podtrzymał ratingi Banku BGŻ z perspektywą stabilną

  Raport bieżący nr 42/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweMoody’s podtrzymał ratingi Banku BGŻ z perspektywą stabilną Raport bieżący 42/2014 z dnia 28 października 2014 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") informuje, że 28 października 2014 r., Moody's Investors Service Ltd. ("Moody’s", "agencja"), potwierdził ratingi dla długoterminowych i krótkoterminowych depozytó
 • Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A.

  Raport bieżący nr 37/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweUmorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. Raport bieżący 37/2014 z 15 października 2014 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej ("Bank”) informuje, że w dniu 15 października 2014 r. w ramach programu emisji certyfikatów depozytowych ("CD”) na podstawie umów z 14 marca 2008 r. Bank dokonał wykupu transzy 89 szt. CD kuponowych o łącznej wa
 • Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.

  Raport bieżący nr 17/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KPPD-Szczecinek, w nawiązaniu do komunikatu nr 21/2013 z 23.09.2013 r., informuje o odnowieniu kredytu obrotowego z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA w wysokości 4,5 mln zł, w którym na mocy aneksu wydłużono okres kredytowania do 28.09.2015 r. Pozostałe warunki udzielenia tego kredytu nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w uprzednich komunikat
 • Fuzja prawna BGŻ i BNP Paribas w połowie 2015

  Fuzja prawna BGŻ i BNP Paribas w połowie 2015

  BNP Paribas planuje, że do fuzji prawnej Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska dojdzie w pierwszej połowie 2015 roku - poinformował bank w piątkowym komunikacie.
 • Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.

  Raport bieżący nr 32/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweRejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. Raport bieżący 32/2014 z dnia 17 września 2014 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) informuje, że 17 września 2014 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 17 września 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądoweg
 • Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem (zmiana znaczących umów)

  Raport bieżący nr 32/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwe
 • Ranking kredytów hipotecznych - sierpień 2014

  Ranking kredytów hipotecznych - sierpień 2014

  Citi Handlowy, Bank BGŻ i Bank BPH. W tych trzech bankach można znaleźć najkorzystniejsze warunki sfinansowania mieszkania o powierzchni 48 m. kw.znajdującego się w Gdyni.
 • Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem (zmiana znaczących umów)

  Raport bieżący nr 22/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwe

Filmy - Bank BGŻ (1)

 • Ceny mleka nadal będą spadać. Odbicie możliwe dopiero w połowie roku

  Duża produkcja mleka na krajowym, europejskim, a także światowym rynku spowoduje spadkowe tendencje cenowe w pierwszych miesiącach 2015 roku – przewiduje Bank BGŻ. Sytuacja w branży mleczarskiej może się zacząć poprawiać dopiero na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Produkcja mleka w Polsce w 2014 roku wzrosła o blisko 2 proc. w porównaniu z 2013 rokiem i wyniosła 12,8 mln ton – wynika z prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego. Z kolei przewidywany przez GUS wzrost produkcji mleka w całej Unii Europejskiej wyniósł w ubiegłym roku 1,6 proc., a w 2015 roku zwiększy się o kolejne 1,5 proc. Natomiast według FAO produkcja mleka na świecie wzrosła o 2,4 proc. do 792 mln ton. Oznacza to nadprodukcję, która sprawia, że od początku 2014 roku ceny mleka w skupie ciągle spadają. Spadek ten od stycznia do października zeszłego roku wyniósł aż 20 proc. Obecnie za litr mleka w skupie producenci otrzymują nieco ponad 1,2 zł. Polscy wytwórcy dodatkowo zaczynają odczuwać negatywne skutki rosyjskiego embarga na produkty mleczne. – W przypadku rynku mleka ok. 9-10 proc. wartości eksportu szło na rynek rosyjski, więc to znaczenie rynku rosyjskiego było dosyć duże – mówi agencji informacyjnej Newseria Marta Skrzypczyk, koordynator zespołu analiz sektora rolno-spożywczego w Banku BGŻ.