badania lekarskie

Artykuły - Badania lekarskie (7)

 • Druzgocący raport o stanie o diagnostyki laboratoryjnej

  Druzgocący raport o stanie o diagnostyki laboratoryjnej

  W Polsce wykonuje się zbyt mało badań laboratoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - raportuje Najwyższa Izba Kontroli. Jak wynika z raportu, diagnostyka laboratoryjna jest niedoceniania, a nakłady na sprzęt i środki do na tle krajów UE są niewielkie - wynoszą jedynie 8,5 euro na osobę. Lekarze w celu minimalizowania kosztów ograniczają zlecanie badań.
 • Kłopotliwy obowiązek przedsiębiorców

  Kłopotliwy obowiązek przedsiębiorców

  Zatrudnieni na umowę o pracę Polacy muszą cyklicznie przeprowadzać badania pozwalające im wykonywać swój zawód. W jaki sposób i którzy przedsiębiorcy starają się skracać związany z tym czas nieobecności pracowników?
 • Telemedycyna to wielka szansa

  Telemedycyna to wielka szansa

  Telemedycyna to krótsze kolejki do lekarzy, oszczędności, większy komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz rozwój nowej gałęzi gospodarki. W Stanach Zjednoczonych rynek ten rozwija się w tempie 12-13 proc. rocznie.
 • Badania lekarskie pracowników-kierowców

  Samochód służbowy lub prywatny jest coraz bardziej rozpowszechnionym narzędziem pracy. W niektórych grupach zawodowych, jak w przypadku kierowców zawodowych, jest on niezbędny do wykonywania pracy. W innych branżach, związanych z zatrudnianiem pracowników mobilnych, również jest ważnym elementem wyposażenia stanowiska pracy.
 • Skierowanie na badania po zmianach

  Skierowanie na badania po zmianach

  Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe zasady kierowania pracowników na badania profilaktyczne. Choć rozszerzyły one zakres dotychczasowych wyłączeń z obowiązku wykonania badań wstępnych, to jednocześnie nałożyły na pracodawców dodatkowe wymogi. Związane są one głównie z wystawianiem skierowania na badania według nowego wzoru i analizą warunków pracy wskazanych w poprzednich orzeczeniach.
 • Mniej badań lekarskich od 1 kwietnia

  Mniej badań lekarskich od 1 kwietnia

  1 kwietnia weszła w życie kolejna zmiana przepisów w ramach pakietu zmian ułatwiających prowadzenie działalności. Przedsiębiorca nie będzie musiał fundować wstępnych badań lekarskich pracownikowi, którego zatrudnia ponownie lub który właśnie zmienia firmę, jeśli pracownik będzie dysponować odpowiednim i aktualnym orzeczeniem od lekarza medycyny pracy.
 • RMF24: Sąd zlecił badania lekarskie Jaruzelskiego

  RMF24: Sąd zlecił badania lekarskie Jaruzelskiego

  Warszawski sąd okręgowy zlecił badania lekarskie generała Wojciecha Jaruzelskiego - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Biegli mają orzec, czy może on brać udział w toczących się przeciwko niemu procesach.
 • Jaruzelski zostanie poddany nowym badaniom

  Warszawski sąd zarządził nowe badania lekarskie gen. Wojciech Jaruzelskiego, oskarżonego w sprawie stanu wojennego i masakry robotników Wybrzeża w 1970 r. Sąd chce sprawdzić, czy zdrowie 88-letniego podsądnego poprawiło się po roku od zawieszenia tych procesów.
 • Becikowe z badaniami od 12. tygodnia ciąży

  Resort pracy rozważa przesunięcie daty, od której kobieta przy nadziei musi rozpocząć regularne badania lekarskie z 10. na 12. tydzień ciąży, aby otrzymać becikowe - ustalił "Dziennik Gazeta Prawna".

Filmy - Badania lekarskie (1)

 • Od dziś wstępne badania lekarskie dla pracowników na nowych zasadach

  1 kwietnia zmieniają się zasady wstępnych badań lekarskich. Pracodawcy nie będą musieli wysyłać na nie nowych pracowników, którzy dostarczą ważne orzeczenie lekarskie z poprzedniego miejsca pracy. Konieczne jest by warunki pracy na obu stanowiskach były podobne oraz by między rozwiązaniem jednej umowy a podpisaniem następnej nie minęło więcej niż 30 dni. – Od 1 kwietnia przepisy wprowadzają kolejny wyjątek od obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. Pracownicy, którzy dostarczą nowemu pracodawcy ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a ten uzna, że warunki wskazane w orzeczeniu odpowiadają tym na nowym stanowisku, nie będą musieli podlegać wstępnym badaniom lekarskim – mówi Paweł Lasota, ekspert prawa pracy z kancelarii Wierzbowski Eversheds.