badania lekarskie

Artykuły - Badania lekarskie (14)

 • ZUS wznawia bezpośrednie badania lekarzy orzeczników

  ZUS wznawia bezpośrednie badania lekarzy orzeczników

  Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpośrednie przez lekarzy orzekających w ZUS. Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania przez oddział ZUS, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orzeczenia.
 • Lekarze z własnej pensji opłacają badania pacjentów. NFZ i samorząd lekarski interweniują

  Lekarze z własnej pensji opłacają badania pacjentów. NFZ i samorząd lekarski interweniują

  Samorząd lekarski zbiera dane o skali zjawiska, NFZ zapowiada analizę, a medycy ujawniają swoje umowy, potwierdzając, że pomniejszanie wynagrodzeń o koszty badań jest powszechnym procederem. Jak wynika z klauzul zawartych w umowach, proponowane wynagrodzenia zwykle są pomniejszane o 50 proc. lub całość kosztów badań.
 • Nie będzie zwolnienia pracowników ze wstępnych badań lekarskich

  Nie będzie zwolnienia pracowników ze wstępnych badań lekarskich

  ​Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wycofało się z propozycji zwolnienia pracownika ze wstępnych badań lekarskich w przypadku, kiedy posiada on już aktualne orzeczenie lekarskie, informuje serwis prawo.pl.
 • Druzgocący raport o stanie o diagnostyki laboratoryjnej

  Druzgocący raport o stanie o diagnostyki laboratoryjnej

  W Polsce wykonuje się zbyt mało badań laboratoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - raportuje Najwyższa Izba Kontroli. Jak wynika z raportu, diagnostyka laboratoryjna jest niedoceniania, a nakłady na sprzęt i środki do na tle krajów UE są niewielkie - wynoszą jedynie 8,5 euro na osobę. Lekarze w celu minimalizowania kosztów ograniczają zlecanie badań.
 • Kłopotliwy obowiązek przedsiębiorców

  Kłopotliwy obowiązek przedsiębiorców

  Zatrudnieni na umowę o pracę Polacy muszą cyklicznie przeprowadzać badania pozwalające im wykonywać swój zawód. W jaki sposób i którzy przedsiębiorcy starają się skracać związany z tym czas nieobecności pracowników?
 • Telemedycyna to wielka szansa

  Telemedycyna to wielka szansa

  Telemedycyna to krótsze kolejki do lekarzy, oszczędności, większy komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz rozwój nowej gałęzi gospodarki. W Stanach Zjednoczonych rynek ten rozwija się w tempie 12-13 proc. rocznie.
 • Badania lekarskie pracowników-kierowców

  Samochód służbowy lub prywatny jest coraz bardziej rozpowszechnionym narzędziem pracy. W niektórych grupach zawodowych, jak w przypadku kierowców zawodowych, jest on niezbędny do wykonywania pracy. W innych branżach, związanych z zatrudnianiem pracowników mobilnych, również jest ważnym elementem wyposażenia stanowiska pracy.
 • Skierowanie na badania po zmianach

  Skierowanie na badania po zmianach

  Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe zasady kierowania pracowników na badania profilaktyczne. Choć rozszerzyły one zakres dotychczasowych wyłączeń z obowiązku wykonania badań wstępnych, to jednocześnie nałożyły na pracodawców dodatkowe wymogi. Związane są one głównie z wystawianiem skierowania na badania według nowego wzoru i analizą warunków pracy wskazanych w poprzednich orzeczeniach.
 • Mniej badań lekarskich od 1 kwietnia

  Mniej badań lekarskich od 1 kwietnia

  1 kwietnia weszła w życie kolejna zmiana przepisów w ramach pakietu zmian ułatwiających prowadzenie działalności. Przedsiębiorca nie będzie musiał fundować wstępnych badań lekarskich pracownikowi, którego zatrudnia ponownie lub który właśnie zmienia firmę, jeśli pracownik będzie dysponować odpowiednim i aktualnym orzeczeniem od lekarza medycyny pracy.
 • RMF24: Sąd zlecił badania lekarskie Jaruzelskiego

  RMF24: Sąd zlecił badania lekarskie Jaruzelskiego

  Warszawski sąd okręgowy zlecił badania lekarskie generała Wojciecha Jaruzelskiego - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Biegli mają orzec, czy może on brać udział w toczących się przeciwko niemu procesach.

Filmy - Badania lekarskie (1)

 • Od dziś wstępne badania lekarskie dla pracowników na nowych zasadach

  1 kwietnia zmieniają się zasady wstępnych badań lekarskich. Pracodawcy nie będą musieli wysyłać na nie nowych pracowników, którzy dostarczą ważne orzeczenie lekarskie z poprzedniego miejsca pracy. Konieczne jest by warunki pracy na obu stanowiskach były podobne oraz by między rozwiązaniem jednej umowy a podpisaniem następnej nie minęło więcej niż 30 dni. – Od 1 kwietnia przepisy wprowadzają kolejny wyjątek od obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. Pracownicy, którzy dostarczą nowemu pracodawcy ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a ten uzna, że warunki wskazane w orzeczeniu odpowiadają tym na nowym stanowisku, nie będą musieli podlegać wstępnym badaniom lekarskim – mówi Paweł Lasota, ekspert prawa pracy z kancelarii Wierzbowski Eversheds.