b2b

Artykuły - B2b (51)

 • Na internetowy hejt narażeni producenci i deweloperzy

  Na internetowy hejt narażeni producenci i deweloperzy

  Zdaniem analityków wirtualna reputacja jest obecnie jednym z kluczowych elementów budowania wizerunku przedsiębiorstwa. Anonimowy hejt w internecie może się odbić nie tylko na opinii o firmie, lecz także na jej wynikach finansowych.
 • Pozytywna ocena merytoryczna wniosku Emitenta o dofinansowaniu w ramach programu 8.2. Wspierania, wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

  Zarząd Emitenta informuje, iż powziął informację od Regionalnej Instytucji Finansującej o pozytywnej ocenie merytorycznej Komisji Konkursowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku zgłoszonego przez Emitenta w sprawie dofinansowania projektu "Wdrożenie nowatorskiej platformy systemu B2B pomiędzy Pro-Log S.A. a jej partnerami biznesowymi", złożonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".
 • Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

  Zarząd Emitenta informuje, iż został zatwierdzony wniosek Emitenta o dofinansowanie projektu "Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B w firmie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.", złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Ostateczna informacja o przyznaniu dofinansowania Emitentowi została ogłoszona na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:(http://poig
 • Pozytywna weryfikacja formalna wniosku o dotację w ramach Działania 8.2 ,,Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

  Zarząd Finhouse S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a więc Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie mazowieckim, iż złożony przez Emitenta wniosek o dofinansowanie "Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego wymianę danych pomiedzy firmą Finhouse SA i jej partnerami", o numerze WND-POIG.08.02.00-14-580/13 uzyskał pozytywną ocenę w wyniku weryfikacji zgodności z wymogami formalnymi. Wniosek został złożony w rama
 • Pragma Inkaso z licencją na zarządzanie

  Pragma Inkaso SA, firma oferująca usługi windykacyjne B2B, dołączyła do grona podmiotów z licencją na zarządzanie funduszem sekurytyzacyjnym. Pod koniec maja br. Komisja Nadzoru Finansowego pozytywnie oceniła procedury windykacyjne spółki.
 • Podpisanie umowy z wykonawcą wdrożenia platformy B2B KRUZY.PL do systemów dystrybucji ofert turystycznych

  Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2013 r. podpisał z SYNERWAY S.A. umowę dot. wykonania prac programistycznych i doradczych przy realizacji projektu "Wdrożenie internetowej platformy B2B dla sprzedaży rejsów wycieczkowych" (UDA-POIG.08.02.00-14-408/12). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2. SYNERWAY S.A. jest spółką działającą w obszarze nowych technologii, która łączy kompetencj
 • Istotna informacja - przyznanie dofinansowania w ramach POIG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

  Zarząd Polfa S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B", w dniu 15 marca Spółka powzięła informację o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu :"Wdrożenie informatycznego systemu klasy B2B do obsługi procesów handlowych do współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi" w wysokości 778.700zł.
 • Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

  Zarząd Emitenta informuje, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zatwierdziła wniosek o dofinansowanie projektu "System komputerowy B2B wspomagający procesy windykacji na każdym etapie jej trwania", złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Ostateczna informacja o przyznaniu dofinansowania Emitentowi została ogłoszona na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
 • Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie

  Zarząd Emitenta informuje, iż został zatwierdzony wniosek Emitenta o dofinansowanie projektu "Wdrożenie internetowego systemu B2B w przedsiębiorstwie, integrującego procesy biznesowe Wnioskodawcy z Partnerami", złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Ostateczna informacja o przyznaniu dofinansowania Emitentowi została ogłoszona na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorcz
 • Zatwierdzenie do dofinansowania wniosku Power Price SA w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

  Zarząd Power Price SA informuje, iż został zatwierdzony wniosek Emitenta o dofinansowanie projektu "Wdrożenie systemu B2B łączącego firmę Power Price S.A. z jej partnerami biznesowymi", złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Ostateczna informacja o przyznaniu dofinansowania Emitentowi została ogłoszona na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: (http://poig.parp.g