AUXILIUM

Synonimy:
AUX,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - AUXILIUM (448)

 • Auxilia SA rozpoczyna publiczną emisję obligacji

  Auxilia SA, lider w segmencie najwyższych kwotowo odszkodowań, chce pozyskać 3 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji. Zapisy na obligacje spółki ruszyły 16 czerwca, a papiery oferuje Polski Dom Maklerski SA.
 • Auxilium chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok

  Auxilium planuje wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję z ubiegłorocznego zysku - podała spółka w projektach na WZ.
 • Raport roczny za 2011 rok

  Zarząd ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport roczny ECA AUXILIUM S.A. za 2011 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Załączniki:RAPORT ROCZNY za 2011 r..pdf rozmiar: rozmiar: 5021.8 kBOsoby reprezentujące spółkę:Zof
 • Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  Zarząd Ekokogeneracja S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od osoby obowiązanej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538), z którego treści wynika, że Wiceprezes Zarządu Emitenta - Anna Solarska dokonała transakcji sprzedaży akcji Emitenta na rzecz podmiotu, który będzie pełnił rolę Animatora Rynku dla akcji Ekokogeneracja S.A. Przedmiotem transakcji sprzedaży dokonanej w dniu 16 maja 2012 r. było 40.000 akcji Spółki po
 • Przekształcenie spółki zależnej

  Zarząd ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 17 maja 2012 roku powziął informacje, że Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/006725/12/787 zarejestrował spółkę ECA AUXILIUM WÓJCIAK I WSPÓLNICY Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000419783 na skutek przekształcenia podmiotu ECA WÓJCIAK I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 • Korekta i wyjaśnienia do raportu rocznego Super Premium Cars S.A. za rok 2011.

  Zarząd Super Premium Cars S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu skorygowaną treść Sprawozdania z raportu rocznego za 2011 rok, pismo biegłego, a także informację o zakresie zmian ("plik Dotychczasowa i skorygowana treść"). Zarząd Super Premium Cars S.A. informuje, że korygowany niniejszym raportem przekazany w dniu 17 kwietnia br. raport nr 27/2012 pt. "Korekta raportu okresowego za rok 2011 - tekst ujednolicony", tak jak wskazano w treści raportu, stanowił ujednoliconą wersję
 • Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia jednostkowego i skonsolidowanego przeglądu oraz badania sprawozdania finansowego RADPOL S.A.

  Zarząd ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 17 maja 2012 roku powziął informacje, że Rada Nadzorcza Spółki RADPOL S.A. dokonała wyboru firmy z Grupy Kapitałowej ECA AUXILIUM, Spółkę ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, do dokonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2012r. do 30-06-2012r. oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2012r. do 31-12-2012
 • Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

  Zarząd MW Tenis S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:Raport_IQ2012_MWTENIS.pdf rozmiar: rozmiar: 82.5 kBOsoby reprezentujące spółkę:Jac
 • Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników finansowych

  Zarząd BGE S.A. informuje o podjęciu decyzji o odwołaniu prognoz finansowych, o których Spółka informowała w Dokumencie Informacyjnym z dnia 18 maja 2011 r. i rezygnacji z podawania prognoz wyników finansowych. Decyzja ta spowodowana jest m.in. prowadzonym od grudnia 2011r. procesem zmian prawa, w tym projektem nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, projektem ustawy Prawo energetyczne oraz projektem ustawy Prawo gazowe, zmieniającymi zasadniczo porządek prawny branży odnawi
 • Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012r.

  Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:tmp_raport_jednostkowy_2012_1q.pdf rozmiar: rozmiar: 685.8 kB