Aster Sp. z o.o.

Artykuły - Aster Sp. z o.o. (10)

 • Informacja o postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przeciwko Mediatel SA

  Raport bieżący nr 9/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., dotyczącego wszczęcia postępowania przed Sądem Arbitrażowym przeciwko Mediatel S.A., informuje, iż w dniu 19 marca 2012 roku pełnomocnik Spółki powziął wiadomość o wydaniu w dniu 8 marca 2012 r. przez Sąd Arbitrażowy przy Krajo
 • Zawiadomienie otrzymane od osoby nadzorującej spółkę w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport bieżący nr 64/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 25 października 2011 r., otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, złożone przez Adama Ambroziaka, będącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej Relpol S.A., w sprawie transakcji zakupu akcji Spółki. W dniach od 17 do 19 października
 • Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej PSHD Astra Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 23/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 października 2011r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS dot. otwarcia postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od Emitenta - Podkarpacka Sieć Hurtowo-Detaliczna Astra Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku. Na l
 • Zapłata części ceny za Mediatel 4B sp. z o.o. przez Aster sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 32/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2010 z dnia 3 lipca 2010 roku dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży udziałów Mediatel 4B sp. z o.o.o. oraz raportu nr 30/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., dotyczącego wszczęcia postępowania przed sądem arbitrażowym przeciwko Mediatel S.A., informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 r. otrz
 • Wszczęcie postępowania przed sądem arbitrażowym przeciwko Mediatel S.A.

  Raport bieżący nr 30/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2010 z dnia 3 lipca 2010 roku, dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży udziałów Mediatel 4B, informuje, iż w dniu 4 lipca 2011 Zarząd Spółki podjął wiadomość, o złożeniu przez Aster Sp. z o.o. zawiadomienia o zamiarze nie przekazania na rzecz Mediatel S.A. całości kwoty zabezpi
 • Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

  Raport bieżący nr 29/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mediatel") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 roku, dotyczącego wszczęcia postępowania sądowego przed sądem powszechnym w sprawie o zapłatę faktur za usługi telekomunikacyjne wraz z należnymi odsetkami, informuje, iż w dniu Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XVI wydział Gospodarczy, odpis naka
 • Istotne zamówienie od Aster

  Zarząd Spółki Suntech S.A. informuje, że w dniu 5 lipca otrzymał znaczące zamówienie od Spółki Aster sp. z o.o., którego przedmiotem jest import danych do centralnej bazy operatora oraz ich integracja. Podstawa prawna: § 6 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. ,,Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". Osoby reprezentujące spółkę:Piotr
 • Informacja o otrzymanym zamówieniu.

  Zarząd Suntech S.A . informuje, iż w dniu 16 czerwca br. otrzymał zamówienie od operatora Aster, którego przedmiotem jest rozbudowa systemu Network Inventory. Aster Sp. z o.o. jest wieloletnim klientem Spółki. Powtarzające się zamówienia ze strony tego operatora związane są potwierdzeniem zwiększania zaangażowania systemów Suntech w działalność operacyjną Aster, który równolegle zwiększa również skalę tej działalności. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2 zał
 • Zawarcie umowy z Aster

  Zarząd ComPress SA informuje, że w dniu 2 kwietnia 2009 roku otrzymał podpisaną przez Aster Sp. z o.o. umowę na świadczenie usług public relations. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Aster Sp. z o. o. jest dostawcą czterech usług telekomunikacyjnych: telewizji, internetu, telefonu stacjonarnego i komórkowego. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest relacja wartości przedmiotu umowy w stosunku rocznym do kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 p. 2 Załącz
 • Orange: nowa umowa z wirtualnym operatorem

  Orange: nowa umowa z wirtualnym operatorem

  PTK Centertel, operator sieci Orange podpisał z grupą Aster umowę o świadczeniu usług wirtualnego operatora MVNO.