Biznes - Argo

Artykuły - Argo (1)

  • Zbycie aktywów

    Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 14 kwietnia 2004 r. podpisał umowę sprzedaży pakietu 93,6% udziałów w spółce ARGO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. I. Dane dotyczące transakcji 1. Nabywca: dotychczasowy współwłaściciel spółki ARGO - nabywca udziałów skorzystał z prawa pierwokupu. 2. Relpol S.A. zbył 293 udziały o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Udziały sprzedano za kwotę 465 tys. zł. Ponadto Relpol otrzyma dywidendę za 2003 r. w wysokości 140,4 tys. zł oraz zwrot