Aplisens SA

Artykuły - Aplisens SA (93)

 • Powołanie Członka Zarządu APLISENS S.A.

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd APLISENS S.A. Spółka) informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 24 stycznia 2013 roku Pani Anna Jełmak została powołana z tym samym dniem na stanowisko Czło
 • Uchwała Zarządu APLISENS S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie uchwały Zarządu APLISENS S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D i DD Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2013 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego (Uchwała). Uchwała została podjęta po uzyskaniu zgód Rady N
 • Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 10 stycznia 2013 r.

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej (...), Zarząd APLISENS S.A. przedstawia w załączeniu wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 10 stycznia 2013 r. Załączniki: Plik;OpisAdam Żurawski - Prezes Zarządu
 • Powołanie Członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd APLISENS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 stycznia 2013 roku działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwałą nr 4 powołało z dniem 10 stycznia 2013 roku na Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Dariusza Tenderendę. Pan Dariusz Tenderenda ukończył Szkołę Główną Handlow
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 10 stycznia 2013 r.

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 10 stycznia 2013 r. Jednocześnie Zarząd APLISENS S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz, że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej
 • Rejestracja połączenia APLISENS S.A. z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 49/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd APLISENS S.A. (Emitent, Spółka Przejmująca) zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2012 r. Emitent otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 18 grudnia 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m.s
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 10 stycznia 2013 roku wraz z dokumentami dotyczącymi porządku obrad

  Raport bieżący nr 48/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) na podstawie przepisów art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 stycznia 2013 roku na godz. 10.00 (Zgromadzenie). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-19
 • Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

  Raport bieżący nr 47/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd APLISENS S.A.(Spółka) informuje, iż w dniu 16 listopada 2012 r. powziął informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Zubkowa. Pan Piotr Zubkow pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 kwietnia 2008 r. Pan Piotr Zubkow był również jednym ze współzałożycieli oraz znaczącym akcjonariuszem Spółki.Adam Żurawski - Prezes Zarzadu
 • Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 r.

  Raport bieżący nr 46/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd APLISENS S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu APLISENS S.A. za III kwartał 2012 r. Raport o którym mowa powyżej opublikowany zostanie w dniu 8 listopada 2012 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu określony był na dzień 14 list
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

  Raport bieżący nr 45/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) zawiadamia, że w dniu 30 października 2012 r. otrzymał informację o rejestracji w dniu 23 października 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydzi