Biznes - Andrzej Młynarczyk

Artykuły - Andrzej Młynarczyk (1)

  • Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

    Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP S.A.) informuje o odwołaniu oraz powołaniu osób nadzorujących TP S.A.. W dniu 16 Lipca 2001 decyzją Ministra Skarbu Państwa ze składu rady Nadzorczej zostali odwołani następujący Członkowie : Pan Mirosław Jakubowski, Pan Artur Magiera , Pan Henryk Orczykowski, Pan Jacek Rachel oraz Pan Tadeusz Włudyka. W tym samym dniu, na podstawie §19 ust.1 pkt.b) Statutu TP S.A., Minister Skarbu Państwa powołał w skład Rady Nadzorczej TP S.A. następujące osoby: